Resanderomskt urbant kulturarv

Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Resanderomer, Kulturarv, Helsingborg, Valhalla, nationella minoriteter

Beskrivning

Pilotprojekt finansierat av Region Skåne, i samarbete med Helsingborgs museum Kulturmagasinet.

Insamlings-, dokumentations- och forskningsprojekt om den svenska minoriteten resanderomer i stadsdelen Valhalla i Helsingborg. Bakgrunden till projektet är att kulturhistoriska undersökningar under de senaste åren har fokuserat på andra grupper än just denna grupp av urbana och bofasta romer, som var en majoritet bland den romska befolkningen i Sverige fram till 1950-talet.

Projektet kommer för första gången att tillföra ett resanderomskt perspektiv i berättandet av Valhallas historia, vilken som helhet återges i Riksantikvarieämbetet finansierade kulturarvsprojektet "Valhalla – stadsdelen som försvann", som inte fokuserar särskilt på de resande - som tidvis uppgick till uppemot 20 procent av stadsdelens invånare.

Resultatet av de planerade intervjuerna och arkivstudierna ska ingå i Helsingborg stadsmuseums arkiv och vara tillgänglig för framtida publikationer och utställningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012018/12/31

Participants