Resourcification - ASG, Pufendorf IAS

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Resourcification

Beskrivning

Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna ASG diskuterar samhället utifrån en resursbaserad världsbild. Detta inkluderar en rad aspekter som resursbrist (vatten, antibiotika), överflöd av resurser (fetma, fossila bränslen), misskötsel av resurser (landdegradering, överfiske), effektivt utnyttjande av resurser (cirkulär ekonomi, frugal konsumtion), strategisk resursanvändning (bokföring, branding) och nya resursfronter (syntetisk biologi, geoengineering). En resurs anses besitta en inneboende potential att vara värdefull. Detta gör skapandet av en resurs – resursifiering – ett spännande område för en flervetenskaplig diskussion. Ingenting är värdefullt i sig självt, utan måste alltid kontextualiseras i sitt sociala sammanhang för att få ett värde.

I vissa fall finns det kopplingar mellan resursifiering och hållbarhet. Resursifiering kan dock också förstås som en reaktion från ett samhälle som är ovilligt eller genuint oförmöget att förändra sig självt i grunden för att möta de utmaningar som världen står inför. Denna ASG samlar forskare från fyra fakulteter och en särskild verksamhet för att problematisera spänningen mellan hållbarhet och marknadsskapande genom att diskutera hur något blir en resurs och vilka konsekvenser detta kan få.
Kort titelResourcification
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012019/06/09

Participants