Restoring tissue generation in patients with visceral Graft versus Host Disease

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Beskrivning

RETHRIM är ett EU-finansierat forskningsprojekt inom Horizon 2020-programmet, med ett primärt mål att förbättra svarsfrekvensen vid behandling av steroid-refraktär akut Graft versus Host Disease genom att addera mesenkymala stamceller till andrahandsbehandling. Projektet omfattar en placebokontrollerad, dubbelblind fas III-studie, inklusive både vuxna och barn, och lägger stor vikt vid etiska problem som är relevanta för genomförandet av denna kliniska prövning.

Populärvetenskaplig beskrivning

RETHRIM is an EU-funded research project within Horizon 2020 Programme, with a primary aim to improve the response rate to treatment of steroid-refractory acute Graft versus Host Disease by adding Mesenchymal stem cells to second line treatment. The project involves a placebo-controlled, double-blind phase III trial, including both adults and children, and pays considerable attention to ethical issues relevant to conducting of this clinical trial.
AkronymRETHRIM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012019/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Leiden University Medical Centre (ansvarig)
  • Karolinska Institute
  • Bambino Gesù Children’s Hospital
  • Catholic University of Leuven
  • University Hospital of Salamanca
  • Erasmus University Rotterdam
  • Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland Stichting HOVON

Participants