Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande samtliga invånare i Landstinget Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland och Region Skåne som tog sitt liv under 2015 och i Landstinget Kalmar län 2012.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Bakgrund: Det är vanligt att personer som tagit sitt liv sökt sjukvård i nära anslutning till dödsfallet. En stor andel av dessa har sökt annan sjukvård än psykiatri. Enligt en översiktsartikel från 2002, baserad på 40 studier hade cirka 45 % besökt primärvård och cirka 20 % besökt psykiatrisk vård en månad innan dödsfallet (Louma et al, 2002). I en stor studie från USA 2014 (Ahmedani et al, 2014) hade 83% av individerna som tagit sitt liv sökt sjukvård året före suicid, vanligen inom somatisk specialistvård eller inom primärvård. En liknande granskning i Kalmar 2012 pekar på samma resultat i Sverige i dag.
Syfte: Det primära syftet med föreliggande studie är att undersöka den sjukvård som patienter som suiciderat har fått 24 månader innan suicid. Frågeställningarna berör vad personerna sökt för samt vilken vård de erbjudits och erhållit i nära anslutning till dödsfallet. Kontakt med anhöriga och faktorer gällande suicidrisk och psykisk status kommer särskilt att undersökas.
Metoder: Granskning av individernas samtliga journaler från berörda sjukvårdsområden, 24 månader innan dödsfallet. Granskning av samtliga Lex Maria ärenden avseende suicid i Sverige 2015. Undersökningen startar hösten 2017.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/01 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (ansvarig)
 • Malmö University (Medsökande)
 • Jönköping University (Medsökande)
 • Göteborgs universitet (Medsökande)
 • Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne
 • Public Health Agency of Sweden
 • Kalmar County Council
 • Region Halland

Participants

 • Åsa Westrin - Psykiatri, Lund (PI)
 • Amanda Holck - Psykiatri, Lund (Forskarstuderande)
 • Roos af Hjelmsäter, Elin - Jönköping University (Forskarstuderande)
 • Probert-Lindström, Sara - Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne (Forskarstuderande)
 • Palmqvist-Öberg, Nina - Vuxenpsykiatri, Lund (Forskarstuderande)
 • Bergqvist, Erik - Region Halland (Forskarstuderande)
 • Olsson, Johan - Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne (Projektkoordinator)
 • Ehnvall, Anna - Region Halland (Forskare)
 • Waern, Margda - Göteborgs universitet (Forskare)
 • Sunnqvist, Charlotta - Malmö University (Forskare)
 • Brunner, Chalotta - Kalmar County Council (CoI)

Related projects

Åsa Westrin, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Amanda Holck, Johan Olsson, Charlotta Sunnqvist, Margda Waern, Erik Bergqvist, Anna Ehnvall & Charlotta Brunner

2017/09/01 → …

Projekt: Uppdragsforskning

Visa alla (1)