Rise and Shine! Health benefits as drivers for energy efficient light in Swedish homes

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om välbefinnande kopplat till ljus och mörker och vakenhet och sömn. De övergripande frågorna i det inledande skedet av projektet var:
1) Vad har boende för ljus i sina hem och vilka faktorer påverkar deras belysningsval?
2) Kan mervärden hos LED-ljus, som förbättrad dygnsrytm och sömnkvalitet, öka intresset för att använda ett energieffektivt individanpassat belysningssystem?

Min bakgrund som praktiserande arkitekt med inriktning på miljöanpassade bostäder har en självklar koppling till det flervetenskapliga ämnet Miljöpsykologi. Miljöpsykologi handlar om samspelet mellan individer och den byggda miljön och naturmiljön. Människors beteende påverkar omgivningen och omgivningen påverkar i sin tur människors beteende och välbefinnande.

I avhandlingsarbetet ingick ett externfinansierat forskningsprojekt, "Swedish Healthy Home". I projektet deltog Lighting Research Center, LRC (Rensselaer Polytechnic Institute), Troy, N.Y, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet och Miljöpsykologi, Lunds Universitet. LRC har utvecklat en sensor-styrd teknik för energieffektiv och hälsosam belysning i hemmiljö. Syftet med projektet var att undersöka relationen mellan teknik och miljöanpassat beteende. En prototyp utvärderades med avseende på användaracceptans och komfort. Samtidigt undersöktes den befintliga ljussituationen i svenska hem.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/06/012020/05/31

Samarbetspartner

Participants