Rise and Shine! Health benefits as drivers for energy efficient light in Swedish homes

Projekt: Forskning

Beskrivning

Min forskning handlar om välbefinnande kopplat till ljus och mörker och vakenhet och sömn. De övergripande frågorna är:
1) Vad har boende för ljus i sina hem och vilka faktorer påverkar deras belysningsval?
2) Kan mervärden hos LED-ljus, som förbättrad dygnsrytm och sömnkvalitet, öka intresset för att använda ett energieffektivt individanpassat belysningssystem?

Min bakgrund som praktiserande arkitekt med inriktning på miljöanpassade bostäder har en självklar koppling till det flervetenskapliga ämnet Miljöpsykologi. Miljöpsykologi handlar samspelet mellan individer och den byggda miljön och naturmiljön. Människors beteende påverkar omgivningen och omgivningen påverkar i sin tur människors beteende och välbefinnande.

I avhandlingsarbetet ingår ett externfinansierat forskningsprojekt, "Swedish Healthy Home". I projektet deltar Lighting Research Center (Rensselaer Polytechnic Institute), Troy, N.Y, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet och Miljöpsykologi, Lunds Universitet. Just nu utvecklas en sensor-styrd teknik för energieffektiv och hälsosam belysning i hemmiljö. Syftet med projektet är att undersöka relationen mellan teknisk design och miljöanpassat beteende. En prototyp kommer att utvärderas med avseende på brukaracceptans och potential för ökat välbefinnande. Belysningsförhållanden i bostäder kommer att kartläggas.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/06/01 → …

Participants