Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Projekt: Uppdragsforskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Rösträtt, demokratijubileum

Beskrivning

Detta projekt, som utförs på uppdrag av Riksbankens Jubileumsfond, syftar till att identifiera, samla och presentera forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Resultatet publiceras i en antologi med bidrag från 30 av landets ledande forskare inom området, från statsvetare och historiker till medie- och konstvetare, med den breda mångfald av perspektiv som vi menar är nödvändig för att förstå demokratiseringens mekanismer. Målet har varit att göra en bok som på en och samma gång är brett folkbildande, utan att bli auktoritärt fingerpekande, och fördjupande och reflekterande, utan att förlora sig i det abstrakta och snårigt vetenskapliga. Dess innehåll kommer ge anledning till nyfikenhet, glädje och stolthet, men också till ökad medvetenhet om vad som krävs för att bevara och utveckla folkstyret i vårt land. Den ska synliggöra de människor som bar den historiska utvecklingen, men också de strukturer som skapade såväl begräsningar som möjligheter för den samma.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/06/012018/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ulrika Holgersson, 2018 dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 102-127 26 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulrika Holgersson & Wängnerud, L., 2018 dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 16-25 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulrika Holgersson (red.) & Wängnerud, L. (red.), 2018 dec 17, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag. 460 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Holgersson, U. (intervjuad)
2019 maj 24

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Holgersson, U. (inbjuden talare), Arvidsson, M. (organisatör), Severinsson, E. (organisatör)
2019 maj 24

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Holgersson, U. (Inbjuden talare), Severinsson, E. (Inbjuden talare)
2019 mar 8

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (7)