Romartida import i Skåne. Kulturella nätverk i lokal kontext

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt genomförs en inventering och analys av den romerska importen i Skåne. Målet är att ge en uppdaterad bild av detta för järnåldern viktiga material, vilken även tar hänsyn till den arkeologiska tillväxt som följt på de senare årens storskaliga infrastruktursatsningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012018/12/31

Participants