Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom att undersöka tre historiska, kungliga medieskandaler är syftet att studera en väl använd muntlig arbetsmetod för journalister som vetenskapligt hittills rönt begränsad uppmärksamhet, dvs. skvaller och ryktesspridning.

Genom att undersöka tre historiska, kungliga medieskandaler är syftet med undersökningen att studera en väl använd muntlig arbetsmetod för journalister som vetenskapligt hittills rönt begränsad uppmärksamhet, dvs. skvaller och ryktesspridning. I studien undersöks relationen mellan ryktesspridning, skvaller och journalistiskt arbete och delvis till och med skvaller som journalistisk metod, där skandalen är vår ingång.

För att göra detta omfattar undersökningen tre fallstudier från sekelskiftet 1900, mitten av 1900-talet samt sekelskiftet 2000. Fallstudierna har alla ett kungligt tema. Anledningen är att den kungliga familjen både är och har varit föremål för intensivt skvaller och massmedial bevakning men också att offentliggörandet av vissa händelser med anknytning till kungafamiljen i sig kan ha skandalösa aspekter. De tre fallstudierna benämns i det följande som Kungen och kaffeflickorna (2010), Haijbyaffären (1930-, 40- och 50-talen) samt Oscar IIs älskarinnor (det sena 1800-talet).

Poängen med att undersöka dessa tre skandaler är att de vid olika tidpunkter förmår belysa mediesystem, massmediala teknologier, varierande pressetiska krav och band mellan kungahuset och massmedierna. Samtliga medieskandaler är välkända, beskrivna och undersökta vetenskapligt, populärhistoriskt och massmedialt. Tonvikten i den här undersökningen är hur skvaller, ryktesspridning och massmedial nyhetsproduktion fungerar i ett slags symbios.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012017/12/31

Participants