Forskningstermin HT 2011

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Hösten 2011 har jag tilldelats så kallad forskningstermin (100%) för att arbeta med en bokvolym där jag tänkt sammanställa material från forskningsprojektet Europeisk, skandinavisk och svensk film och filmproduktion.

Syftet med forskningsterminen är att sammanställa en bok som sammanfattar det forskningsprojekt, Samtida europeisk, skandinavisk och regional film och filmproduktion, med vilket jag varit sysselsatt under senare år. Inom projektet har jag studerat implikationerna av det nya expansiva film- och medieproduktionslandskapet i Europa med tonvikten förlagd framförallt till Sverige och Skandinavien. Jag har också berört vissa former av film, TV och konvergerande media som kan sägas vara typiska för detta framväxande landskap.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012011/12/31

Participants