Mot kvalitetssäkring av vetenskapliga lösningar på osäkra miljöproblem

Projekt: Forskning

Beskrivning

Lösningar till miljöproblem är inte lätta att finna. Beslutsfattare efterfrågar vetenskapliga belägg (evidens) på varför vissa åtgärder är bättre än andra. Kunskap om naturliga system är begränsad, och kommer så vara även när man behöver fatta komplicerade och svåra beslut. Ett sätt är att visa på vilket sätt svagheter i evidens påverkar hur vi bör värdera alternativa åtgärder. Syftet med detta projekt är att föreslå en beslutsteori som samtidigt värderar kvalitet i vetenskapligt grundad evidens och som passar för hantering av naturliga system under osäkerhet.
AkronymScaling up uncertain environmental evidence
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012018/06/30

Participants

Related projects

Ullrika Sahlin & Rasmus Bååth

2017/08/212018/06/30

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Visa alla (1)