Skandinavisk flinta ur ett arkeologiskt perspektiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under förhistorien var flinta ett råmaterial som var starkt integrerat i
människors liv. Men arkeologernas sätt att klassificera de skandinaviska flintsorterna är förvirrande och inte alltid logiskt. Projektet har syftat till att inordna de olika flinttyperna i ett enhetligt system. Vi undersöker råmaterialet ur ett brukarperspektiv och inventerar källorna med hänsyn till deras tillgänglighet.

Under förhistorien var flinta ett råmaterial som var starkt integrerat i
människors liv. Kunskap om flintans egenskaper och användning var utan
tvekan något som lärdes ut och fördes vidare från generation till
generation som en del av vardagslivet.

Som arkeologer är vi intresserade av hur människor under förhistorien
hanterade flinta och vad de kan ha sett som styrkor och svagheter i de
många olika flinttyper och -kvalitéer som fanns tillgängliga. Men för att
kunna diskutera frågor som rör detta är det nödvändigt att vi kan samtala
utifrån en gemensam terminologi och klassificering. I projektet föreslår vi en
klassificering av flinta i södra Skandinavien i 17 olika typer. Olika typer av flinta
beskrivs och värderas utifrån deras styrkor och svagheter som råmaterial vad gäller
kvalité, storlek och förhistorisk tillgänglighet. Ämnen som flintans bildningsprocesser
och geografiska utbredning samt flintförekomster i Skandinavien, proveniensstudier
och patinering diskuteras ingående. Ambitionen är att denna kunskap ska vara en
användbar forskningshjälp för arkeologer intresserade av flinta som ett förhistoriskt
råmaterial för verktygstillverkning. Projektets resultat har publicerats i en bok med samma titel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012007/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Högberg, A. & Deborah Olausson, 2007, Aarhus Universitetsforlag. 158 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (1)