Vetenskap och beprövad erfarenhet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi kräver allt oftare att våra beslut skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. De skall med andra ord grundas i osäkra belägg, men osäkra av olika grad och skäl. Målsättningen med detta program är att analysera sådana belägg och ta reda på hur dessa på bästa sätt kan användas för det goda beslutsfattandet.

Vi kräver allt oftare att våra beslut skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. De skall med andra ord grundas i osäkra belägg, men osäkra av olika grad och skäl. Målsättningen med detta program är att analysera sådana belägg och ta reda på hur dessa på bästa sätt kan användas för det goda beslutsfattandet. Vi tar utgångspunkt i begreppen ”vetenskap” och ”beprövad erfarenhet”, en klassiskt svensk begreppsbildning och vi försöker på djupet förstå hur denna distinktion berikat och påverkat det offentliga beslutsfattandet.

Begreppet har i grunden påverkat svensk lagstiftning och det sätt på vilket vi hanterar risker inom miljöområdet, skapar regelverk inom utbildningsväsendet, reglerar veterinärers beslutsfattande och även socialt arbete i Sverige. Vår avsikt är att ta tillvara de erfarenheter som finns och göra jämförelser med andra begreppssystem och andra länder. De analytiska redskapen hämtar vi från samtida filosofi, samhällsvetenskap och beslutsvetenskap. I fokus står två områden: juridik och hälso- och sjukvård. Förutom att ge nya teoretiska insikter och ny empirisk kunskap är avsikten att ta fram redskap för granskning av belägg, redskap som skall ha direkt betydelse för styrning och granskning av det offentliga.

Koordinator: Sahlin, Nils-Eric

Anttila, Sten
Bruine de Bruin, Wändi
Brännmark, Johan
Davis, Alexander
Fischhoff, Baruch
Levay, Charlotta
McNeil, Barbara
Persson, Johannes
Vareman, Niklas
Wahlberg, Lena
Wallin, Annika
Sjöstrand, Eva
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012021/12/31

Participants

Related projects

Lena Wahlberg & Eva Sjöstrand

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

2015/01/012020/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Nils-Eric Sahlin, Niklas Vareman, Susanne Brogårdh-Roth, Mikael Sonesson, Madeleine Rohlin, Gunnel Svensäter, Björn Klinge, Jessica Neilands, Maria Pigg, Helena Fransson, Stefan Rüdiger, Henrik Jansson, Thomas Davidsson, Helena Christell & Gunnel Hänsel Petersson, 2019 okt, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 91 s. (Vetenskap och Beprövad Erfarenhets skriftserie)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 2019 apr, Vetenskap och beprövad erfarenhet - Vård. Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 9-12 4 s. (Vetenskap och Beprövad Erfarenhets skriftserie).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (39)

Relaterade aktiviteter

Persson, J. (Talare)
2016 okt 26

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Persson, J. (Talare)
2016 jul 13

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Persson, J. (organisatör)
2016 jul 112016 jul 13

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Visa alla (3)