Science in the Crime Genre

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vilka funktioner har vetenskapen i fiktionen? Hur påverkar fiktion och vetenskap ömsesidigt varandra idag? Syftet med det här projektet är att studera hur vetenskapen samspelar med och skildras i samtida kriminalfiktion i litteratur, film och TV.

Det som uttrycks i fiktionen tas idag på större allvar än någonsin tidigare. Avsikten med det här projektet är därför att öka förståelsen för interaktionen mellan fiktion och vetenskap. Kriminalgenren har de senaste åren tagit över den centrala position som science fiction hade tidigare när det gäller att presentera och generera visionära vetenskapliga idéer. Därtill har kriminalfiktionen lyckats med det science fiction aldrig gjorde; att skapa sig en bred publik bestående av både män och kvinnor från alla sociala klasser. Detta gör att genomslaget för det som skildras i kriminalfiktionen är särskilt stort idag. Huvudsakligt fokus för det här projektet rör naturvetenskapens och teknikens funktion i fiktionen. Studien är strukturerad efter fem olika sätt på vilka fiktion och vetenskap samspelar:

1. Vetenskapens sanningsvärde
2. Den fiktiva vetenskapen
3. Fiktion i vetenskapliga sammanhang
4. Samspelet mellan fiktion och vetenskap
5. Vetenskapsmän och vetenskapskvinnor i fiktionen
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kerstin Bergman, 2012, I : Clues: A Journal of Detection. 30, 1, s. 88-98

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)