Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Samplingsfrekvensens roll för ögonrörelsemått

  Richard Andersson

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Samspelet mellan språk och bild i olika medier

  Jana Holsanova

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Sångpedagogikens krismanagement på 1920-1930-talet

  Ursula Geisler

  2010/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 4. S-ITOK integrerad närsjukvård för opiatberoende klienter

  Marianne Larsson Lindahl

  2008/01/012010/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 5. Stable Oscillations in Nonlinear Systems 2009-2010

  Rolf Johansson

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Startålder och språklig utveckling i franska

  Anita Thomas, Jonas Granfelt, Malin Ågren & Suzanne Schlyter

  Swedish Research Council

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Theory and Reality

  Staffan Angere

  2006/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 8. Upplevarobjekt och opersonliga expletiver

  Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson

  2010/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Vetenskap i interaktion

  Birgitta Olander, Gustav Holmberg & Sara Kjellberg

  2006/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Vetenskaplig kommunikationspraktik och användningen av bloggar

  Sara Kjellberg

  2005/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 11. Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy

  Stefan Ekman

  2004/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 12. Isotope-selective Spectroscopy: Fast Timing R&D and fp-Shell Mirror Isomers

  Robert Hoischen, Dirk Rudolph, Pavel Golubev & J Gerl

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  2006/10/012011/03/31

  Projekt: AvhandlingInternationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

 13. European Human Rights Culture

  Xavier Groussot & Nina-Louisa Arold

  2008/04/182011/04/11

  Projekt: Forskning

 14. Validering af selvvurderet fysisk anstrengelse på danske arbejdspladser

  Lars Louis Andersen, Roger Persson, Markus Due Jakobsen & Emil Sundstrup

  2010/06/302011/06/30

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting, Samarbete med industri, Tvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete

 15. Miljöeffekter av uttag av skogsbränsle och torv på skogsmark

  Cecilia Akselsson

  Swedish Energy Agency

  2010/06/142011/06/30

  Projekt: Forskning

 16. Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners

  Marie Appelstrand

  Nordiska ministerrådet

  2010/01/012011/06/30

  Projekt: Forskning

 17. SIDA-financed Linnaeus-Palme exchange program on gene-flow in cultivated and wild rice in Kenya

  Tina DHertefeldt, Åsa Lankinen, Ann-Mari Fransson & Jacqueline Postma

  2007/06/012011/08/01

  Projekt: ÖvrigtInternationellt samarbete

 18. Lighting - ASG, Pufendorf IAS

  Thorbjörn Laike, Reine Karlsson, Jesper Arfvidsson, Marie-Claude Dubois, Per Johnsson, Dan-E Nilsson, Elisabeth Nilsson, Johannes Persson, Klas Sjöberg & Lars-Henrik Ståhl

  2010/08/102011/08/10

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 19. Water System and Society - ASG, Pufendorf IAS

  Sune Sunesson, Karin Aggestam, Ronny Berndtsson, Olle Frödin, Dominic Ingemark, Yahia Mahmoud, Lennart Olsson, Mine Islar, Maryam Nastar & Vasna Ramasar

  2010/08/102011/08/10

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 20. Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde.

  Jesper Kristiansen, Roger Persson, Søren Peter Lund & Hitomi Shibuya

  2008/09/012011/08/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete

 21. PR-eScience

  Göran Sandberg, Brian Vinter, Kent Persson & Jonas Lindemann

  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  2010/03/012011/08/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 22. Ceteris paribus modal logics for epistemology and philosophy of science

  Carlo Proietti

  2009/09/012011/08/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 23. Homophobic Motivated Violence as Experience of Children growing up with Homosexual Parents in the Context of School

  Irina Schmitt, Malena Gustavson, Ana Marija Sobocan,, Maja Pan, Uli Streib-Brzic, Christiane Quadflieg & Darja Zavirsek

  2009/12/102011/12/09

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 24. EERQI: European Educational Research Quality Indicators

  Ingrid Gogolin, Stefan Gradmann, Ágnes Sándor & Fredrik Åström

  European Commission - FP7

  2008/01/012011/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 25. Flexicurity – en studie av svensk anställningsreglering i komparativ belysning

  Mia Rönnmar

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 26. MaLaGa: Mapping of Landfill structures and Gas migration based on geophysical measurements

  Torleif Dahlin, Sara Johansson, Håkan Rosqvist, Mats Svensson, Virginie Leroux, Carl-Henrik Månsson & Magnus Lindsjö

  2008/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 27. Union Density in a Global Perspective

  Anders Kjellberg

  2006/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 28. Uppbyggnad av en teoretisk modell för fel vid tudelning av visuella linjer

  Geoff Patching & Åke Hellström

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 29. Guest Professorship in Comparative Labour Law and Labour law

  Mia Rönnmar

  Crafoordska stiftelsen

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Övrigt