Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Jagpsykologiska aspekter på estetiskt upplevande

  Stefan Jern & Gudmund Smith

  1968/08/011971/06/06

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

 2. Psykologi och humaniora.

  Stefan Jern, Gudmund Smith, Sven Sandström, Staffan Björck & Ingvar Holm

  1967/01/011971/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 3. Vattenresursplanering och vattenkonflikter

  Gunnar Lindh, Anna-Lisa Linden, Peder Hjorth, Reinhold Castensson & Krister Hjalte

  1978/01/011981/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 4. Bostadsmarknad i obalans - outhyrda lägenheter

  Anna-Lisa Linden

  1979/01/011982/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. Sverige under socialdemokratin 1932-76

  Anders Kjellberg

  1978/01/011983/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Consultation and Action Research in a Religious Order . --- Tavistock Institute of Human Relations, London, and OPUS, London

  Stefan Jern, Gordon Lawrence & Olya Khaleelee

  1981/01/011983/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 7. Evaluering af Center for Social Udvikling

  Kjell Nilsson & Sune Sunesson

  1986/01/011989/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Head circumference and microcephaly

  Per Johansson

  1988/01/011991/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 9. "Maktutövning i den obligatoriska skolan", finansiär: Forskningsrådsnämnden.

  Anders Persson

  1992/10/011992/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 10. Prosodisk segmentering och strukturering av dialog

  Gösta Bruce & Elie Paul Touati

  1993/01/011993/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Livssituation, meningsproduktion och politisk förändring finansiär: HSFR

  Anders Persson, Ingemar Böök & Per-Olof Olofsson

  1992/01/011994/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Det egna och det främmande

  Jana Holsanova

  1994/01/011994/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Evolutionary Filters: How One Selects Among Psychological Theories

  Nils-Eric Sahlin

  1992/01/011994/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 14. Automatisk generering av börstext (StockText)

  Bengt Sigurd & Johan Dahl

  1995/01/011995/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Grammatiska processer i språkinlärning

  Gisela Håkansson

  1995/01/011995/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Conceptual Engineering: Implementation of Cognitive Semantics

  Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

  1993/01/011996/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Studies of increased sensitivity to chemical exposure, differential neurotoxic effects, and evaluation of possible long-term effects of active rehabilitation of toxic encephalopathy patients

  Palle Örbaek, Björn Karlson, Kai Österberg, Birgitta Pålsson, Gunnel Åbjörnsson, Ingmar Rosén, Bengt Åkesson, Magnus Lindgren, Roger Persson & Lena Seger

  1994/07/011997/06/30

  Projekt: Forskning

 18. Medicinska tillämpningar av neurala nätverk

  Per Johansson

  1994/09/011997/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 19. The Qualitheque – communicating quality.

  Odd Steen

  1996/02/011998/02/01

  Projekt: Forskning

 20. "Studentinflytandeprojektet", finansiär: Sociologiska institutionen och Utvärderingsenheten vid Lunds universitet

  Anders Persson & Klara Bolander

  1997/10/011998/04/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 21. Självmord i ett historiskt perspektiv

  Yvonne Maria Werner, Birgitta Odén & Bodil Persson

  1996/01/011998/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Läsinlärning och läsutveckling hos barn och ungdomar med olika språkliga förutsättningar

  Eva Magnusson & Kerstin Nauclér

  1984/01/011998/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Situated and Distributed Cognition: The Dependence of Thought Content on Body and Environment (HSFR)

  Ingar Brinck

  1998/07/011999/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Nationellt samarbete

 24. Kunskapsanvändning inom socialtjänsten

  Kjell Nilsson & Sune Sunesson

  1998/01/011999/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Global Junctures in the Local.

  Thomas O'dell

  1998/01/011999/12/31

  Projekt: Forskning

 26. "Social och etnisk rekrytering till Lunds universitet" finansiär: Lunds universitets styrelse.

  Anders Persson & Ola Holmström

  2000/01/012000/05/15

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 27. Self-Conciousness and Self-Awareness STINT

  Ingar Brinck

  1999/07/012000/05/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 28. Språkvetenskapens historia i Skandinavien

  Bengt Sigurd

  1993/01/012000/12/31

  Projekt: Forskning

 29. Trade Unions in Europe

  Anders Kjellberg

  1999/01/012000/12/31

  Projekt: Forskning

 30. Vision and discourse

  Jana Holsanova

  1995/01/012000/12/31

  Projekt: Forskning

 31. Increased sensitivity to chemical exposure, differention between conditional biogenic, stress-related and psychogenic response patterns

  Palle Örbaek, Kai Österberg & Roger Persson

  1998/01/012001/03/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning

 32. The role of attention in auditory and visual interaction.

  Geoff Patching

  1996/09/012001/07/13

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 33. Utvägar

  Anna-Lisa Linden, Mikael Klintman & Per Wickenberg

  1900/01/012001/12/30

  Projekt: Forskning

 34. Arbetsvecka på 84 timmar - En säker framtida arbetsform? Riskanalys baserad på mätning av stressreaktion, trötthet, och sömnmönster

  Palle Örbaek, Torbjörn Åkerstedt, Kai Österberg, Lena Seger, Björn Karlson, Roger Persson, Göran Kecklund, Holger Ursin, Emma Karlsson & Sofia Hansson

  1999/05/012001/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Nordisk Arbejdsgiverorganisering

  Anders Kjellberg

  1995/01/012001/12/31

  Projekt: Forskning

 36. Utvägar - vägar till uthållig utveckling

  Anna-Lisa Linden, Åsa Thelander, Åsa Waldo, Gunilla Jarlbro, Håkan Hydén, Mikael Klintman & Erika Jörgensen Blücher

  1996/01/012001/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 37. "Förutsättningar och hinder för skolutveckling - en kartläggning", finansiär: Arbetslivsinstitutet Syd.

  Anders Persson & Ola Holmström

  2001/08/012001/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 38. EuroPsyT - A framework for education and traing for Psychologists in Europe (EU, Leonardo da Vinci Programme)

  Stefan Jern, Ingrid Lunt, Eva Bamberg, Jim Georgas, Arne Holte, Remo Job, Roger Lécuyer, Pirkko Nieminen, José-Maria Peiro, Csaba Pleh, Knu-Erik Sabroe, Tuomo Tikkanen & Døpping Jesper

  1999/01/012001/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 39. Grammatisk terminologi, GRAMTE

  Birgitta Lastow & Gisela Håkansson

  1995/01/012001/12/31

  Projekt: Forskning

 40. Islamisk predikan på ljudkassett: En studie i retorik och fonogramologi

  Philip Halldén

  1995/09/012001/12/31

  Projekt: Avhandling

 41. Läsares interaktion med nättidningar

  Jana Holsanova

  2001/01/012001/12/31

  Projekt: Forskning

 42. Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.

  Gunnar Sandin, Finn Werne & Cecilia Häggström

  2002/01/012002/01/01

  Projekt: Forskning

 43. Studies on the role of Dally-like duing Drosophila development

  Stefan Baumgartner & Narmada Khare

  1997/11/012002/02/28

  Projekt: Avhandling

 44. Adaptive Cruise Control and Driver Models

  Rolf Johansson

  1998/07/012002/06/30

  Projekt: Forskning

 45. "På skolutvecklingsarenan - när skolan som vision och skolan som verksamhet möts", planeringsanslag från Vetenskapsrådet.

  Anders Persson & Ola Holmström

  2002/02/012002/11/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 46. Generative approaches to Finnic and Saami linguistics / Joint activities / British Academy

  Satu Manninen & Diane Nelson

  2000/01/012002/12/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 47. Diplomatiska och mediala röster

  Jana Holsanova

  2002/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning

 48. EEPB: Educating the European Public for Biotechnology (2000 – 2002)

  Susanne Lundin

  2000/01/012002/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 49. Ljudsystemet i modern mongoliska

  Anastasia Karlsson & Jan-Olof Svantesson

  1997/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning

 50. Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab

  Neal Ashley Conrad Thing

  1995/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning

 51. Utvidgad forskningskompetens i semitiska språk

  Lena Ambjörn

  2001/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning

 52. Diplomatins väsen

  Christer Jönsson & Martin Hall

  2000/01/012003/01/01

  Projekt: Forskning

 53. "Lärare och förändring", finansiär: Arbetslivsinstitutet Syd.

  Anders Persson & Helena Stavreski

  2002/09/012003/03/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 54. Information Demand and Supply in the Pricing of Intangibles

  Susanne Arvidsson

  2001/05/252003/04/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...58 Nästa