Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Jagpsykologiska aspekter på estetiskt upplevande

  Stefan Jern & Gudmund Smith

  1968/08/011971/06/06

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning

 2. Psykologi och humaniora.

  Stefan Jern, Gudmund Smith, Sven Sandström, Staffan Björck & Ingvar Holm

  1967/01/011971/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 3. Vattenresursplanering och vattenkonflikter

  Gunnar Lindh, Anna-Lisa Linden, Peder Hjorth, Reinhold Castensson & Krister Hjalte

  1978/01/011981/12/31

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 4. Bostadsmarknad i obalans - outhyrda lägenheter

  Anna-Lisa Linden

  1979/01/011982/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. Sverige under socialdemokratin 1932-76

  Anders Kjellberg

  1978/01/011983/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Consultation and Action Research in a Religious Order . --- Tavistock Institute of Human Relations, London, and OPUS, London

  Stefan Jern, Gordon Lawrence & Olya Khaleelee

  1981/01/011983/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 7. Evaluering af Center for Social Udvikling

  Kjell Nilsson & Sune Sunesson

  1986/01/011989/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Head circumference and microcephaly

  Per Johansson

  1988/01/011991/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 9. "Maktutövning i den obligatoriska skolan", finansiär: Forskningsrådsnämnden.

  Anders Persson

  1992/10/011992/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 10. Prosodisk segmentering och strukturering av dialog

  Gösta Bruce & Elie Paul Touati

  1993/01/011993/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Livssituation, meningsproduktion och politisk förändring finansiär: HSFR

  Anders Persson, Ingemar Böök & Per-Olof Olofsson

  1992/01/011994/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Det egna och det främmande

  Jana Holsanova

  1994/01/011994/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Evolutionary Filters: How One Selects Among Psychological Theories

  Nils-Eric Sahlin

  1992/01/011994/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 14. Automatisk generering av börstext (StockText)

  Bengt Sigurd & Johan Dahl

  1995/01/011995/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Grammatiska processer i språkinlärning

  Gisela Håkansson

  1995/01/011995/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Conceptual Engineering: Implementation of Cognitive Semantics

  Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

  1993/01/011996/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Studies of increased sensitivity to chemical exposure, differential neurotoxic effects, and evaluation of possible long-term effects of active rehabilitation of toxic encephalopathy patients

  Palle Örbaek, Björn Karlson, Kai Österberg, Birgitta Pålsson, Gunnel Åbjörnsson, Ingmar Rosén, Bengt Åkesson, Magnus Lindgren, Roger Persson & Lena Seger

  1994/07/011997/06/30

  Projekt: Forskning

 18. Medicinska tillämpningar av neurala nätverk

  Per Johansson

  1994/09/011997/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 19. The Qualitheque – communicating quality.

  Odd Steen

  1996/02/011998/02/01

  Projekt: Forskning

 20. "Studentinflytandeprojektet", finansiär: Sociologiska institutionen och Utvärderingsenheten vid Lunds universitet

  Anders Persson & Klara Bolander

  1997/10/011998/04/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 21. Självmord i ett historiskt perspektiv

  Yvonne Maria Werner, Birgitta Odén & Bodil Persson

  1996/01/011998/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Läsinlärning och läsutveckling hos barn och ungdomar med olika språkliga förutsättningar

  Eva Magnusson & Kerstin Nauclér

  1984/01/011998/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Situated and Distributed Cognition: The Dependence of Thought Content on Body and Environment (HSFR)

  Ingar Brinck

  1998/07/011999/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Nationellt samarbete

 24. Kunskapsanvändning inom socialtjänsten

  Kjell Nilsson & Sune Sunesson

  1998/01/011999/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Global Junctures in the Local.

  Thomas O'dell

  1998/01/011999/12/31

  Projekt: Forskning

 26. "Social och etnisk rekrytering till Lunds universitet" finansiär: Lunds universitets styrelse.

  Anders Persson & Ola Holmström

  2000/01/012000/05/15

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...115 Nästa