Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. Äldres erfarenheter ökar tillgängligheten i trafikmiljön

  Agneta Ståhl, Gunilla Carlsson, Vibeke Horstmann, Pia Hovbrandt & Maj Almén

  2002/07/012007/07/01

  Projekt: Forskning

 2. “Transfer of Cultural Praxes and Norms: Allochthonous and Autochthonous Youths between Parents, School, and Peer Group”

  Irina Schmitt, Dirk Hoerder, Dorle Dracklé & Yvonne Hébert

  2002/10/152007/07/02

  Projekt: Avhandling

 3. COB: Challenges of biomedicines

  Susanne Lundin & Ulrike Feldt

  2004/04/012007/09/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 4. Housing adaption planning - Implementing research-based methodology in community praxis

  Susanne Iwarsson, Agneta Malmgren Fänge, Björn Slaug, Ralf Risser & Arne Johannisson

  2003/01/012007/12/05

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 5. AKAD - Akademin för Konstnärlig Forskning inom Arkitektur och Design - fortsättningsanslag 2006-2007

  Katja Grillner & Gunnar Sandin

  2006/01/012007/12/31

  Projekt: ForskningKonstnärlig forskning, Nationellt samarbete

 6. ENACTIVE: Enactive interfaces

  Charlotte Magnusson

  2004/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Forskarnätverket Utbildning och Hållbar Utveckling

  Per Wickenberg & Harriet Axelsson

  2002/01/012007/12/31

  Projekt: Nätverk

 8. Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

  Gunnar Sandin, Lars-Henrik Ståhl, Annelie Nilsson, Sara Ericsson, Per-Johan Dahl & Nina Aronsen

  2005/01/012007/12/31

  Projekt: ForskningKonstnärlig forskning

 9. Avtalsbaserade förmåner på svensk arbetsmarknad

  Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson & Jonas Olofsson

  2004/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Intelligent Arrhythmia Identification and Ablation Guidance in Future EP Systems

  Martin Stridh

  2005/01/012007/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 11. Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal

  Åsa Wengelin

  2003/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Musik och makt. Sjostakovitj mellan l’art pour l’art och socialistisk realism

  Ursula Geisler

  2006/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Saudiarabien efter den 11 september 2001: Mellan reform och reaktion

  Philip Halldén

  2007/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Skandinavisk flinta ur ett arkeologiskt perspektiv

  Deborah Olausson & Anders Högberg

  2001/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Vägar till Midgård – nordisk hedendom i långtidsperspektiv

  Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere

  2000/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Prospektiv utveckling av stressreaktioner. En flervågorsstudie av självrapportering samt kognitiva och fysiologiska konsekvenser ur såväl kortare säsongsperspektiv som långsiktigt under flera år

  Palle Örbaek, Björn Karlson, Kai Österberg & Roger Persson

  2004/01/012007/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning

 17. Grounding Globalisation - the everyday life of workers in a transnational company in Europe, Latin America and Africa.

  Diana Mulinari, Irene Molina, Rätzhel Nora & Aina Tollefsen

  2005/12/312007/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Utvärdering av nationell försöksverksamhet med barnahus

  Karsten Åström, Annika Rejmer, Eva Helén Friis, Susanna Johansson, Bodil Rasmusson & Evgenia Pavlovskaia

  2005/12/012008/01/31

  Projekt: Forskning

 19. Wallander Scholarship

  Susanne Arvidsson

  2004/05/202008/01/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 20. SEDSU: Stages in the Evolution and Development of Sign Use

  Jordan Zlatev, Göran Sonesson & Ingar Brinck

  2005/04/012008/03/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning, Individuellt forskningsprojekt

 21. Empowering national courts and authorities

  Xavier Groussot, Christoffer Wong, Andreas Inghammar & Anette Bruzelius

  2006/01/012008/05/16

  Projekt: Forskning

 22. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

  Sven-Åke Selander & Karl-Johan Hansson

  2002/08/012008/06/01

  Projekt: Forskning

 23. Trygghetens variationer (finansierat av Försäkringskassan/financed by the Swedish NHS)

  Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Bo Rothstein, Isabell Schierenbeck, Helena Olofsdotter Stensöta & Kjell Hansen

  2004/09/012008/09/01

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning