Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. "Villkor i skolarbete - nuläge, historia, visioner", finansiär: Arbetslivsinstitutet Syd.

  Anders Persson, Mats Greiff, Haukur Viggósson, Eva Månsson, Helena Stavreski, Dan Collberg, Alli Klapp Lekholm, Berit Wigerfelt, Ingegerd Carlsson & Fredrik Melander

  2002/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Diplomatiska och mediala röster

  Jana Holsanova

  2002/01/012002/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Islamisk retorikhistoria mellan öst och väst / What is 'Arab Islamic Rhetoric'?

  Philip Halldén

  2002/01/012003/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Islam och nya kommunikationsmedier: Militant islamism (salafi-jihadism) på internet

  Philip Halldén

  2002/01/012003/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Kammu - en referensgrammatik

  Arthur Holmer, Damrong Tayanin & Jan-Olof Svantesson

  2002/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Kärnstruktur vid stabilitetsgränsen: Spektroskopi av särskilda isotoper

  Dirk Rudolph, Claes Fahlander, Pavel Golubev, Luis Sarmiento Pico, Anton Såmark-Roth, Daniel Cox, Ulrika Forsberg, Christian Lorenz, Natasa Lalovic, Natasa Lalovic, Ulrika Forsberg, Jnaneswari Gellanki, Robert Hoischen, Emma Johansson, Lise-Lotte Andersson, Rickard du Rietz, Jörgen Ekman & Corina Andreoiu

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Swedish Research Council

  2002/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Quality of life among older deaf sign language users

  Monica Werngren-Elgström, Susanne Iwarsson & Ove Dehlin

  2002/01/012006/04/28

  Projekt: Forskning

 8. Sanningens budbärare.

  Lena Ambjörn & Jan-Eric Steppa

  2002/01/012006/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Utvägar, Mistra

  Anna-Lisa Linden, Erika Jörgensen Blücher, Håkan Hydén, Matthias Baier, Minna Gillberg & Per Wickenberg

  2002/01/012004/01/01

  Projekt: Forskning

 10. Samverkan mellan fysisk och psykisk belastning i uppkomst av muskuloskeletal sjukdom hos kvinnor och män i samma repetetitiva arbete

  Kerstina Ohlsson, Roger Persson, Lothy Granqvist, Istvan Balogh, Palle Örbaek, Catarina Nordander, Birgitta Malmberg, Åse Marie Hansen & Staffan Skerfving

  2002/01/012005/10/18

  Projekt: Forskning

 11. Ledare för doktorandseminariet inom forskarskolan "Skolliv", Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

  Anders Persson, Johan Hofvendahl , Jan Anward, Christian Lundahl , Pia Skott, Ulf P. Lundgren, Joakim Landahl , Ingrid Carlgren, Eli Moksnes Furu, Tom Tiller, Sofia Persson, Freddy Castro, Yvonne Lindholm, Tom Hagström, Ditte Eile & Agnieszka Bron

  2002/01/012006/12/31

  Projekt: Övrigt

 12. Enable-Age

  Susanne Iwarsson, Carita Nygren, Agneta Malmgren Fänge, Maria Haak, Dahlin-Ivanoff S, J Sixsmith, S Tomsone, Gunilla Carlsson, Pia Hovbrandt, Charlotte Löfqvist, Åse Brandt, Oliver Schilling, Björn Slaug, Vibeke Horstmann, HW. Wahl, A Sixsmith & Z Szeman

  2002/01/022004/12/31

  Projekt: Forskning

 13. FsvTB: Fornsvenska textbanken

  Lars-Olof Delsing

  2002/04/01 → …

  Projekt: Forskning

 14. Project Electricity and the Question of Energy

  Sofia Henriques & Madureira, N

  2002/05/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Äldres erfarenheter ökar tillgängligheten i trafikmiljön

  Agneta Ståhl, Gunilla Carlsson, Vibeke Horstmann, Pia Hovbrandt & Maj Almén

  2002/07/012007/07/01

  Projekt: Forskning

 16. Making 21st Century Maps Legible

  Lars Harrie, Hanna Stigmar & Petter Pilesjö

  2002/08/012010/11/23

  Projekt: Avhandling

 17. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv

  Sven-Åke Selander & Karl-Johan Hansson

  2002/08/012008/06/01

  Projekt: Forskning

 18. Windstorms in Sweden - variations and impacts

  Lars Bärring

  2002/09/012008/11/16

  Projekt: Avhandling

 19. "Lärare och förändring", finansiär: Arbetslivsinstitutet Syd.

  Anders Persson & Helena Stavreski

  2002/09/012003/03/31

  Projekt: Forskning

 20. Juridiska frågor och naturvetenskapliga svar

  Lena Wahlberg

  2002/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 21. Mellan nation och omvärld

  Henrik Brissman

  2002/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 22. Powers and Truthmaking

  Robin Stenwall

  2002/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 23. “Transfer of Cultural Praxes and Norms: Allochthonous and Autochthonous Youths between Parents, School, and Peer Group”

  Irina Schmitt, Dirk Hoerder, Dorle Dracklé & Yvonne Hébert

  2002/10/152007/07/02

  Projekt: Avhandling

 24. Barn i familjehem.

  Titti Mattsson

  2002/11/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Akademin för konstnärlig forskning inom arkitekturämnet (kollegiebidrag)

  Gunnar Sandin & Katja Grillner

  2003/01/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 26. Human IgE repertoires and an anti-allergome resource

  Mats Ohlin, Lennart Greiff & Malin Lindstedt

  Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Swedish Research Council, Konsul Th C Berghs Stiftelse, National Institutes of Health, United States

  2003/01/01 → …

  Projekt: Forskning