Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. "Det finns ingen predikare som döden" (al-Hurayfishs predikosamling)

  Philip Halldén

  2003/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Illuminerade handskrifter i svenska samlingar

  Thomas Bergqvist Rydén, Eva Nylander & Eva Lindqvist Sandgren

  2003/01/012006/05/31

  Projekt: Forskning

 3. Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal

  Åsa Wengelin

  2003/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Mythen der Nationen

  Max Liljefors

  2003/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Piranesis antiksamling i Stockholm

  Anne-Marie Leander Touati

  2003/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Svenska i och utanför Sverige

  Gisela Håkansson

  2003/01/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Upplevelsekultur och specialeffekter

  Max Liljefors

  2003/01/012006/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Metodstudier av icke arbetsrelaterade faktorers inverkan på salivkortisol

  Roger Persson, Björn Karlson, Kai Österberg, Britt Larsson, Palle Örbaek, Åse Marie Hansen & Anne Helene Garde

  2003/03/032005/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Tullbergska rörelsen: Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869

  Magnus Olofsson

  2003/09/012008/12/31

  Projekt: Avhandling

 10. Christian Manliness, a Paradox of Modernity

  Yvonne Maria Werner, Inger Littberger, Alexander Maurits, Anders Jarlert, Erik Sidenvall & Henrik Rydell Johnsén

  2004/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 11. ENACTIVE: Enactive interfaces

  Charlotte Magnusson

  2004/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 12. The Quality of Government Institute

  Jan Teorell

  2004/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Gruppmoral och individuellt anvar

  Björn Petersson

  2004/01/012006/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Antonymer i engelska och svenska

  Carita Paradis

  2004/01/012006/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Avtalsbaserade förmåner på svensk arbetsmarknad

  Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson & Jonas Olofsson

  2004/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Drottning Kristinas självbiografi

  Eva Haettner Aurelius

  2004/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Engelsk utgåva av Heliga Birgittas uppenbarelser

  Stephan Borgehammar, Bridget Morris & Denis Searby

  2004/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 18. FlexAA

  Rolf Johansson & Klas Nilsson

  2004/01/012006/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Kalla krigets berättelser

  Kim Salomon

  2004/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Kristen manlighet – en modernitetens paradox. Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940

  Yvonne Maria Werner, Alexander Maurits, Anders Jarlert, Gösta Hallonsten, Olaf Blaschke, Erik Sidenvall, David Tjeder, Anna Prestjan, Gösta Hallonsten, Elin Malmer, Nanna Damsholt & Inger Littberger Caisou-Rousseau

  2004/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Franskt-svenskt utbyte

  Patrik Fridlund

  2004/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 22. 'Bilateral Project on Rural Families in Transitional Vietnam', Phase I & II

  Helle Rydström & Luan Trinh Duy

  2004/04/012012/01/01

  Projekt: Forskning