Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. COB: Challenges of biomedicines

  Susanne Lundin & Ulrike Feldt

  2004/04/012007/09/30

  Projekt: Forskning

 2. Wallander Scholarship

  Susanne Arvidsson

  2004/05/202008/01/31

  Projekt: Forskning

 3. Trygghetens variationer (finansierat av Försäkringskassan/financed by the Swedish NHS)

  Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Bo Rothstein, Isabell Schierenbeck, Helena Olofsdotter Stensöta & Kjell Hansen

  2004/09/012008/09/01

  Projekt: Forskning

 4. Den främste i kärlek till kyrkan

  Alexander Maurits

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 5. Förstå förståelse

  Paulina Lindström

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 6. Moraliskt ansvar: Nostalgi och illusion.

  Birgitta Lastow

  2004/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 7. Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy

  Stefan Ekman

  2004/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 8. Att peka och tala. Hur språket möter världen

  Ingar Brinck

  Swedish Research Council

  2005/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Going Green - A Study of Public Procurement Regulation

  Lina Wedin Hansson, Matthias Baier & Karsten Åström

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2005/01/012009/11/14

  Projekt: Avhandling

 10. Los Angeles Islands - Ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i en svensk region

  Gunnar Sandin, Lars-Henrik Ståhl, Annelie Nilsson, Sara Ericsson, Per-Johan Dahl & Nina Aronsen

  2005/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Mat, hälsa och oregelbunden arbetstid

  Anna-Lisa Linden, Maria Nyberg, Magnus Lagnevik, Klas Sjöberg, Håkan Jönsson & Eva Svederberg

  2005/01/012005/12/31

  Projekt: Forskning

 12. MoS: Musik & samhälle

  Mikael Askander

  2005/01/01 → …

  Projekt: Nätverk

 13. Upphandling av hållbart byggande: utveckling av kommunal praxis, del II

  Karsten Åström & Lina Wedin Hansson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2005/01/012006/12/25

  Projekt: Forskning

 14. Local recurrences in head and neck cancer – etiology and prevention

  Lars Ekblad, Johan Wennerberg, Gustav Lindgren & Elisabeth Kjellén

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

  2005/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 15. 3FAS IVA

  Marianne Larsson Lindahl

  2005/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Att läsa medan man skriver

  Åsa Wengelin, Roger Johansson, Victoria Johansson, Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

  2005/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 17. EuroPsy X — Project: Experimental Gardens for EutoPsy

  Stefan Jern, Ingrid Lunt, Arne Holte, Pirkko Nieminen & José-Maria Peiro

  2005/01/012009/05/31

  Projekt: Forskning

 18. Litteraturens värden

  Anders Mortensen

  2005/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Nittonhundratalets massdiktaturer

  Michael Schoenhals

  2005/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 20. SMErobot

  Rolf Johansson & Klas Nilsson

  2005/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Prognostic factors for metachronous contralateral breast cancer

  Mårten Fernö, Sara Alkner, Lisa Ryden, Anna Ehinger, Kristina Lövgren, Sara Baker & Pär-Ola Bendahl

  2005/01/03 → …

  Projekt: Forskning