Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. New Pathways out of Poverty

  Ronny Berndtsson & Santosh Jagtap

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 2. New signaling pathways at the interface of innate and adoptive immune crosstalk in disease

  Anja Meissner & Jörg Fritz

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 3. New treatment strategies in progressive keratoconus

  Ingemar Gustafsson

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 4. NNME: Nordic Network for Music

  David Hebert, Eva Saether, Adriana Di Lorenzo Tillborg & Marja Heimonen

  Projekt: Nätverk

 5. NFFB: Nordisk Forum for Boghistorie

  Anne Ladefoged

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 6. Novel Ways to Prevent Cardiometabolic Disease

  Olle Melander

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 7. Nya hållbara lösningsmedelsssystem för tillverkning av textilfiber från svensk skogsråvara

  Ulf Olsson, Tobias Köhnke & Caroline Löfgren

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  Projekt: Forskning

 8. Occurance rate of extreme solar storms

  Florian Mekhaldi

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 9. On leachate emissions from solid waste

  Martijn van Praagh

  Region Skånes Miljövårdsfond, Sveriges Ingenjörer

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 10. Operatörsneutrala paketautomater för ökad service och tillgänglighet i gles- och landsbygder

  Klas Hjort, Daniel Hellström, Per-Olof Hedvall, Yulia Vakulenko & Patrik Rydén

  Swedish Agency for Economic and Regional Growth

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Samarbete med industri

 11. Osteoarthritis of the thumb trapeziometacarpal joint: epidemiology, risk factors and treatment options

  Jennifer Wolf, I Atroshi & M Englund

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 12. Peripheral nerve skador

  Drifa Frostadottir & Lars Dahlin

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 13. PhD

  Haneen Hamada

  Projekt: Forskning