Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
901 - 1000 av 5 087Sidstorlek: 100
rss feed
 1. Delade städer: Utmaningar i fredsbyggande och utveckling

  Annika Björkdahl, Kristine Höglund & Johanna Mannergren

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Delaktighet som föreställning och praktik

  Kristofer Hansson

  2012/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Delaktighet som mål, mått och värde

  Mats Johansson

  2008/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 4. De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001

  Lars Gustaf Andersson & John Sundholm

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 5. DECIDIS : Democracy and Citizenship in Digital Society

  Gitte Stald, Christina Neumeyer, Tina Askanius, Bolette Blaagaard, Mette Mortensen & Julie Uldam

  Projekt: Nätverk

 6. De musikaliska sällskapens framväxt i Sverige under främst 1700-talet och 1800-talet.

  Greger Andersson

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Den främste i kärlek till kyrkan

  Alexander Maurits

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 8. Den franske kammartjänarens resa: minnen från länderna i norr på 1660-talet

  Mari Bacquin & Ingemar Oscarsson

  2012/03/152013/09/30

  Projekt: Forskning

 9. Den gastronomiska revolutionen i Sverige

  Håkan Jönsson

  2008/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Den gudstjänstfirande församlingen

  Fredrik Modéus

  2009/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 11. Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí.

  Anna Cappi

  2008/09/012016/12/17

  Projekt: Avhandling

 12. Den heliga människan som kyrka

  Andreas Westergren

  2006/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 13. Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000

  Marie Lindstedt Cronberg

  2007/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 14. ”Den katolska faran”: Antikatolicismen som en identitetsformerande kraft i Norden 1815-1965

  Yvonne Maria Werner, Anders Jarlert, Alexander Maurits, Olaf Blaschke, John Wolffe, Manuel Borutta, Jes Fabricius Møller, Uffe Østergård, Jonas Harvard, Ainur Elmgren, Andrew G. Newby, Clare Haynes, Laura Stevens, Kristin Norseth, Bernt Oftestad & Edwina Hagen

  2011/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Den magiska trädgården

  Magnus Haake, Agneta Gulz, Richard Andersson, Kristen Pilner-Blair & Daniel Schwartz

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Den medeltida vandrande byn - bebyggelse och landskap i Halland ca 1000-1350

  Anders Håkansson

  2009/09/012013/12/31

  Projekt: Avhandling

 17. Den mikrobiella användningen av kol i jord

  Johannes Rousk

  Swedish Research Council

  2012/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Den mikrobiella användningen av kol i mark: återkopplingen till klimatvärmning

  Johannes Rousk

  Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

  2017/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Den mikrobiella styrningen av globala biogeokemiska kretslopp

  Johannes Rousk

  Crafoordska stiftelsen

  2012/05/312014/05/31

  Projekt: Forskning

 20. Den narrativa metalepsen i nutida litteratur och litteraturforskning

  Liviu Lutas

  2011/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 21. Den övervakade webben

  Lars Ilshammar

  2013/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Den senmedeltida domkyrkan som andaktsrum

  Hanna Källström

  2007/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 23. Den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

  Tobias Linné, Sellerberg Ann-Mari & Vesa Leppänen

  2016/10/012018/09/30

  Projekt: Forskning

 24. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen

  PER HÖJEBERG

  2013/09/012015/12/31

  Projekt: Avhandling

 25. Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal

  Anders Kjellberg & German Bender

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 26. Den svenska skogen, miljöstaten och politisering

  Maja Tejre

  2017/09/012021/09/01

  Projekt: Avhandling

 27. Den symboliska ordningen i Malmö på 1700-talet

  Lars Edgren

  2000/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 28. Den tyska receptionen av Carl Peter Thunbergs japanska resa

  Andreas Önnerfors

  2009/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 29. DEPA

  Markus Törmänen & Baktash Behmanesh

  Ericsson AB

  2017/12/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 30. Der Einfluss von Suchmaschinen auf die Erstellung von Informationsprodukten

  Dirk Lewandowski, Olof Sundin, Fredrik Åström, Ulrike Spree, Jutta Haider, Hanna Carlsson & Sebastian Sünkler

  2014/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 31. De sexuella teknologiernas metafysik

  Fernando Flores

  2011/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 32. Design av berättande leksaker

  ÅSA HARVARD MAARE

  2010/09/012015/12/31

  Projekt: Avhandling

 33. Designed carbohydrate binding modules and molecular probes

  Mats Ohlin, Lavinia Cicortas Gunnarsson, Laura von Schantz, Olle Holst, E N Karlsson & Derek Logan

  Swedish Research Council

  2001/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 34. Designing Places for Memory and Meaning in the Contemporary Urban Landscape

  Anna Petersson, Carola Wingren, Mats Lieberg, Sabina Jallow & Ann-Britt Sörensen

  2007/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Design- och programering av prototypsystem

  Göran Sandberg

  Swedish Research Council

  2013/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 36. Bir2Gain2: De storskaliga forskningsanläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri -Etapp 2

  Magnus Larsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/12/012018/11/30

  Projekt: Övrigt

 37. Det antika Hermione – Ett dolt stadslandskap

  Alkestis Papadimitriou, Jenny Wallensten, Henrik Gerding, Giacomo Landeschi & Stefan Lindgren

  2015/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 38. Det egna och det främmande

  Jana Holsanova

  1994/01/011994/12/31

  Projekt: Forskning

 39. DTA: Determinants of Social Trust Among Adolescents

  Jan Mewes

  2019/10/012023/09/30

  Projekt: Forskning

 40. Determining the gravitational field of the Milky Way with Gaia data

  Paul Mcmillan

  Swedish Research Council

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 41. "Det finns ingen predikare som döden" (al-Hurayfishs predikosamling)

  Philip Halldén

  2003/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning

 42. Det kommersiella uppdraget

  Johan Adestam

  2015/02/012017/07/01

  Projekt: Forskning

 43. Det nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

  Håkan Jönson & Katarina Andersson

  2015/01/012019/12/31

  Projekt: Nätverk

 44. Det sociala arbetets moraliska geografi

  Marcus Knutagård

  2011/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 45. Det svårbegripliga

  Annika Nyman

  2016/04/012021/04/01

  Projekt: Avhandling

 46. MOPAI: Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen

  Samuel Rubenson, Britt Dahlman, Karin Kulneff-Eriksson, Bo Holmberg, Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén, Johan Åhlfeldt, Jesper Blid Kullberg, Jason Zaborowski, Lillian Larsen & Elin Andersson

  2009/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning