Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. NNME: Nordic Network for Music

  David Hebert, Eva Saether, Adriana Di Lorenzo Tillborg & Marja Heimonen

  Projekt: Nätverk

 2. Nya hållbara lösningsmedelsssystem för tillverkning av textilfiber från svensk skogsråvara

  Ulf Olsson, Tobias Köhnke & Caroline Löfgren

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  Projekt: Forskning

 3. Occurance rate of extreme solar storms

  Florian Mekhaldi

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 4. On leachate emissions from solid waste

  Martijn van Praagh

  Region Skånes Miljövårdsfond, Sveriges Ingenjörer

  Projekt: Forskning

 5. PhD

  Haneen Hamada

  Projekt: Forskning

 6. HARVEST: Prediction, Prevention and Treatment of Progressing Heart Failure and Coincident Cognitive Impairment

  Martin Magnusson, Hannes Holm, Amra Jujic & John Molvin

  Greta & Johan Kocks stiftelser, Hjärt-Lungfonden, Ernhold Lundströms stiftelse, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Avhandling

 7. PREVAIL

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 8. Projekt

  Rutger von Seth

  Projekt: Forskning

 9. Retorik och skolans demokratiska uppdrag

  Anders Sigrell, Maria Brännström & Cecilia Olsson-Jers

  Projekt: Forskning