Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. The role of CART in islet function

  Mia Abels

  Projekt: Avhandling

 2. The role of iron in surface waters

  Emma Kritzberg, Simon Herzog, Per Persson & Daniel Conley

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning

 3. SAGA: The Strömgren survey for Asteroseismology and Galactic Archeology

  Luca Casagrande, Sofia Feltzing, Christian Sahlholdt & Pieter Gruyters

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 4. The Swedish Agency for Health and Care Services Analysis

  Ulf Gerdtham, Adam Lundqvist & Emelie Andersson

  Projekt: Uppdragsforskning

 5. The Swedish contribution to LISA

  Ross Church, Ariel Goobar, S. Rosswog, Melvyn B Davies & David Hobbs

  Swedish National Space Board

  Projekt: Forskning

 6. Twelve complete chloroplast genomes of wild peanuts: great genetic resources and a better understanding of Arachis phylogeny

  Juan Wang, Yuan Li, C Li, C Yan, X Zhao, C Yuan, Q Sun, C Shi, R Tang & S Shan

  Projekt: Forskning

 7. Unga, sex och internet i en föränderlig värld, 2015

  Gisela Priebe, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson, Cecilia Fredlund & Marie Wadsby

  Projekt: Forskning

 8. Ursprungsfolk och klimatförändringar

  Anders Burman

  Projekt: Forskning

 9. VALFRID

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 10. Visiting Professors and Emeriti - Department of Economics

  Hans Carlsson, Charlotte Christiansen, David Edgerton, Lars Hermann Ehlers, Björn Hansson, Lars Jonung, Martin Karlsson, Eva Liljeblom, Friederike Mengel, Inga Persson, S Abraham Ravid, Lars-Gunnar Svensson, Lars Söderström & Susan Chun Zhu

  Projekt: Nätverk

 11. X-ray Characterization of Electromigration in Electronic Interconnects

  Håkan Hallberg

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Forskning

 12. Zefyros

  Vassilios Sabatakakis

  Projekt: Uppdragsforskning

 13. Adapting digital healthcare platforms to the needs of elderly patients

  Johan Frishammar, Javier Cenamor & Anna Essén

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Trust, identity, and ethics in the financial sector.

  Susanne Arvidsson, Sanne Frandsen & Mette Morsing

  2020/01/012022/01/01

  Projekt: Forskning

 15. Wallander research fellowship

  Volha Lazuka

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 16. DTA: Determinants of Social Trust Among Adolescents

  Jan Mewes

  2019/10/012023/09/30

  Projekt: Forskning

 17. IEA SHC Task 63 Solar Neighborhood Planning

  Maria Wall

  2019/09/012023/10/31

  Projekt: Forskning

 18. Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autismspektrumtillstånd

  Jenny Hartman & Carita Paradis

  Familjen Kamprads Stiftelse

  2019/09/012022/08/31

  Projekt: Övrigt

 19. Virtuellt stöd till ungdomar med typ 1 diabetes

  Irén Tiberg & Annelie Carlsson

  Magnus Bergvalls Stiftelse, Lions Forskningsfond Skåne

  2019/09/01 → …

  Projekt: Forskning

 20. Algoritmmedvetenhet i mötet mellan generationer

  Olof Sundin & Lisa Olsson Dahlquist

  National library of Sweden

  2019/07/012020/07/31

  Projekt: Forskning

 21. THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology.

  Jonas Granfelt & Marianne Gullberg

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2019/07/012022/06/30

  Projekt: Forskning