Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. New Pathways out of Poverty

  Ronny Berndtsson & Santosh Jagtap

  Projekt: Forskning

 2. NNME: Nordic Network for Music

  David Hebert, Eva Saether, Adriana Di Lorenzo Tillborg & Marja Heimonen

  Projekt: Nätverk

 3. Nya hållbara lösningsmedelsssystem för tillverkning av textilfiber från svensk skogsråvara

  Ulf Olsson, Tobias Köhnke & Caroline Löfgren

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  Projekt: Forskning

 4. Occurance rate of extreme solar storms

  Florian Mekhaldi

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

  Projekt: Forskning

 5. On leachate emissions from solid waste

  Martijn van Praagh

  Region Skånes Miljövårdsfond, Sveriges Ingenjörer

  Projekt: Forskning

 6. PhD

  Haneen Hamada

  Projekt: Forskning

 7. HARVEST: Prediction, Prevention and Treatment of Progressing Heart Failure and Coincident Cognitive Impairment

  Martin Magnusson, Hannes Holm, Amra Jujic & John Molvin

  Greta & Johan Kocks stiftelser, Hjärt-Lungfonden, Ernhold Lundströms stiftelse, Crafoordska stiftelsen

  Projekt: Avhandling

 8. Prehospital triage at stroke

  Johan Wasselius, Magnus Esbjörnsson, Gunnar Andsberg, Peter Höglund & Björn Hansen

  Projekt: Forskning

 9. PREVAIL

  Kristina Drott

  Projekt: Forskning

 10. Projekt

  Rutger von Seth

  Projekt: Forskning