Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. TaLMiRRA: Tools and Languages for Machine Learning in Radar and Radio Astronomy

  Flavius Gruian, Jörn Janneck & Elin Anna Topp

  The Swedish foundation for International cooperation in research and higher education (STINT).

  2019/01/292022/06/30

  Projekt: Forskning

 2. Nya resmönster vid regionala stomlinjesatsningar

  Joel Hansson

  2019/01/152019/12/15

  Projekt: Forskning

 3. Vatten, karriär och genus

  Una Tellhed, Fredrik Björklund & Marinette Hagman

  2019/01/14 → …

  Projekt: Forskning

 4. Organizing and conceptualizing accounting in times of digitalization

  Karin Jonnergård, Amanda Sonnerfeldt, Anna Alexandersson, Andreas Jansson & Ulf Larsson-Olaison

  2019/01/032021/07/01

  Projekt: Forskning

 5. ACORE: Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe

  Markus Grillitsch & Linda Stihl

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 6. A picture is worth 1000 bacteria

  Catherine Paul, Niklas Gador, Daniel Einarsson, Dawit Mengistu & Sandy Chan

  2019/01/012020/04/30

  Projekt: Forskning

 7. ASSERT: Assessment of Soil Stabilisation using Electrical Resisitivity Tomography

  Torleif Dahlin, Per-Ivar Olsson, Per Hedblom, Mikael Lumetzberger, Nils Ryden, Lars Nilsson & Martin Holmén

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur i Sverige 1881-1981

  Gunilla Törnvall

  Swedish Research Council

  2019/01/012023/03/31

  Projekt: Forskning

 9. Att uppmuntra sociala innovationer för att bekämpa fattigdom i Östafrika: Lärdomar från en intervention i Masterutbildningen

  Eva Brodin, Damazo Twebaze Kadengye, Hesborn Wao, Saint Kizito Omala, Alex Gateri & Clement Odur

  Swedish Research Council

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Biomass

  Emily Boyd & Yann Clough

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Catapult PhD summer school

  Deniz Koca

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Dagliga former av motstånd mot statlig anpassningsreglering: En etnografisk studie av responser i informella bosättningar

  Emily Boyd, Ebba Brink & Ana Maria Vargas Falla

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Definitionen av det mikrobiella beroendet av markfukt och svaret på återfuktning efter torka

  Johannes Rousk & David Wårlind

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 14. Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal

  Anders Kjellberg & German Bender

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Early warning signals: identifying sublethal responses caused by exposure to nanoplastics in aquatic ecosystems

  Mikael Ekvall, Lars-Anders Hansson & Tommy Cedervall

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 16. DCG: En dubbel komplexitetsgradientteori för talbearbetning i hjärnan

  Mikael Roll, Merle Horne & Mikael Novén

  Swedish Research Council, Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2019/01/012024/12/31

  Projekt: Forskning

 17. ENVRI-FAIR: ENVRI-FAIR

  Alex Vermeulen

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 18. EXTRAS: Extending dynamic vegetation models to simulate non-tree species invasions and range shifts

  Heike Lischke, Janine Bolliger & Veiko Lehsten

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Fertility awareness (within "ReproUnion - Reproductive Medicine Across Boarders")

  Lars Rylander, Anna Jöud, Kristina Mattsson, Eva Elmerstig, Maja Bodin, Lars Plantin, Charlotte Holmström, Lone Schmidt, Sören Ziebe, Pernille Gaardbo & Ditte Vassard

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 20. FORMAS planeringsbidrag: Hållbar markanvändning – utveckling av landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen

  Cecilia Akselsson, Henrik Smith, Thomas Ranius, Johan Svensson, Johan Bergh, ulla mörtberg, karin öhman, Gun Lidestav, karin öhman, Maria Forsberg & carina keskitalo

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Fundamental understanding of the moisture uptake in modified wood for sustainable, durable wood structures

  Maria Fredriksson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 22. VPS: Hjärnbarkens hierarki för skicklighet i modersmålet

  Mikael Roll, Merle Horne & Mikael Novén

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati, första projektåret av tre

  Måns Svensson, Oscar Björkenfeldt & Reza Banakar

  Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndigheten)

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 24. Hushållet som kunskapsinstitution

  Anna Nilsson Hammar

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Improvement of Human Male Fertility (within "ReproUnion - Reproductive Medicine Across Boarders")

  Lars Rylander, Aleksander Giwercman, Anders Juul, Elvira Vaclavik Bräuner, Jonatan Axelsson, Kristian Almstrup & Sandra Sögaard Töttenborg

  2019/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 26. Ingen ny tid för avgång: Förändrade politiska och personliga berättelser om flygresande, klimat och det goda livet i Sverige

  Kimberly Nicholas

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 27. Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring

  Jonas Johansson, Andreas Norrman, Marianne Jahre, Niklas Eklund, Veronica Strandh, Christoffer Wedebrand & Jenny Ingemarsdotter

  2019/01/012024/01/01

  Projekt: Uppdragsforskning

 28. Kunskap i rörelse: Samhällelig cirkulation av kunskap i efterkrigstidens Sverige och Tyskland

  Johan Östling

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 29. Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: livskvalitet eller uppgivenhet?

  Håkan Jönson & Tove Harnett

  Systembolagets råd för alkoholforskning, SRA

  2019/01/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 30. Landskapsperspektiv för att effektivt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap

  Henrik Smith, Romain Carrié, Johan Ekroos, Anna Persson, Ullrika Sahlin, Mark Brady, Yann Clough & Ola Olsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 31. LAMC3: Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration

  Johanna Rivano Eckerdal, Hans Dam Christensen, Nanna Kann-Rasmussen, Casper Hvenegaard Rasmussen, Ragnar Audunson, Isto Huvila & Kerstin Rydbeck

  2019/01/012020/10/31

  Projekt: Nätverk

 32. Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

  Lars-Anders Hansson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 33. MAN – MACHINE – FILM

  Michael Tapper

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 34. Medieemotions (War Remains)

  Lina Sturfelt

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Nätverk

 35. Methane emissions from high latitude peatlands - bridging the abyss between environmental factors and ecosystem scale methane formation and emission

  Mats B. Nilsson, Stefan Bertilsson, Johan Fransson, Natascha Kljun, Matthias Peichl & Mats Oquist

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 36. Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering

  Johan Hultman

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Övrigt

 37. MODUWOOD: MODUWOOD - Modified Durable Wood Products

  Maria Fredriksson & Emil Thybring

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 38. Negative Emissions

  Emily Boyd & Wim Carton

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 39. Optimal MIMO Terminal Antennas for 5G and Beyond

  Buon Kiong Lau

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 40. Panoptikon i pissoaren - Stockholms sexuella geografi 1944-1968

  Andrés Brink Pinto

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 41. PerDoc: Performing the Documentary in Eastern Europe

  Johanna Lindbladh, Anja Tippner, Tine Roesen & Eneken Laanes

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning