Hitta projekt

Fler filtreringsmöjligheter
till
 1. MODUWOOD: MODUWOOD - Modified Durable Wood Products

  Maria Fredriksson & Emil Thybring

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Negative Emissions

  Emily Boyd & Wim Carton

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Optimal MIMO Terminal Antennas for 5G and Beyond

  Buon Kiong Lau

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Panoptikon i pissoaren - Stockholms sexuella geografi 1944-1968

  Andrés Brink Pinto

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 5. PerDoc: Performing the Documentary in Eastern Europe

  Johanna Lindbladh, Anja Tippner, Tine Roesen & Eneken Laanes

  2019/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Pufendorf ASG Gender and Conflict

  Lina Sturfelt

  2019/01/012019/05/31

  Projekt: Forskning

 7. REGARD: Rebuilding After Displacement

  Mo Hamza

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden - what are their implications for the glacial history of this area

  Helena Alexanderson, Per Möller, Andrew Murray & Nicolaj Krog Larsen

  Geological Survey of Sweden

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 9. The Household as a Catalyst för Careers and Social Mobility in Early Modern Sweden

  Anna Nilsson Hammar

  Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Tillgängligt medvetande, fenomenellt medvetande och deras neurala korrelat

  Asger Kirkeby-Hinrup

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Ultra-snabb termisk processning för nästa generations ferroelektrisk hafniumoxid

  Mattias Borg

  Swedish Research Council

  2019/01/012023/12/31

  Projekt: Övrigt

 12. Vad gör rutnätet?

  Matts Leiderstam

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Vad gör rutnätet?

  Matts Leiderstam

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoordska stiftelsen

  2019/01/012020/04/30

  Projekt: Forskning

 15. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

  Peter Persson

  Helsingborgs stad

  2018/12/102019/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Setstorlek och referens

  Fredrik Heinat & Eva Klingvall

  Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

  2018/12/062019/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Gendered Interpretations at the Victoria&Albert Museum and the Vasa Museum

  Svante Norrhem, Emma Severinsson, James Daybell, Susan Broomhall, Jacqueline van Gent, Nadine Akkerman & Fredrik Svanberg

  2018/12/032019/11/30

  Projekt: Forskning

 18. Application of Biotechnology for Environmentally Safe and Sustainable Food Security and Green Development of Ethiopia

  Catherine Paul, Rodomiro Ortiz, Amare Gessesse & and others

  2018/12/012023/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Barn i beredskap

  Björn Lundberg

  2018/12/012021/12/01

  Projekt: Forskning

 20. Bönders organisation, mobilisering och politiska möjligheter för hållbar jordbruksutveckling i Afrika: Mot jämförande analys

  Ellinor Isgren & Chad Boda

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012020/02/29

  Projekt: Övrigt

 21. Food waste to new food in an urban context – production, risk assessment and consumer acceptance

  Malin Hultberg, Jenny Schelin, Håkan Asp, Karl-Johan Bergstrand, Lutz Ahrens, Karin Wiberg & Sara Spendrup

  2018/12/012021/11/30

  Projekt: Forskning

 22. Innovative practices for sustainable development

  Cristina Chaminade, Cristian Ducoing, Jeffrey Orozco & Rodrigo Corrales-Mejias

  2018/12/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Arts4SDGs: Konstbaserad hållbarhetsforskning för de globala hållbarhetsmålen (Arts4SDGs)

  Emily Boyd & Diego Galafassi

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012020/02/29

  Projekt: Övrigt

 24. 14C-FFDAS: Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS

  Marko Scholze, Ute Karstens & Guillaume Monteil

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012023/11/30

  Projekt: Forskning

 25. Marina matresurser på nya marknader

  Cecilia Fredriksson, Filippa Säwe, Charlotta Turner & E N Karlsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012022/11/30

  Projekt: Övrigt

 26. Negativa utsläpp och den projekterade framtidens politik: Koldioxidlagring från biomassa (BECCS), politisk ekonomi och klimatforskningens sociala ansvar

  Wim Carton

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012023/11/30

  Projekt: Forskning

 27. Nordic Production Studies

  Olof Hedling, Mette Hjort, Pietari Kaapa & Sarah Atkinson

  2018/12/012020/10/15

  Projekt: Forskning

 28. DICE: Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar

  Emily Boyd, Maryam Nastar, Murray Scown, Turaj Faran, Brian Chaffin & Chad Boda

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012023/11/30

  Projekt: Forskning

 29. Utredningsuppdrag avseende utbildning i informationsanalys

  Tobbe Petterson & Johanna Ludvigsson

  2018/12/012019/06/30

  Projekt: Övrigt

 30. Utredningsuppdrag avseende utbildning i personbaserad informationsanalys

  Tobbe Petterson & Johanna Ludvigsson

  2018/12/012019/06/30

  Projekt: Uppdragsforskning

 31. Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

  Henrik Smith, Johan Ekroos, Yann Clough, Romain Carrié, Mark Brady, Christian Jörgensen, Martin Nordin, Göran Bergkvist, Ingrid Öborn, Sigrun Dahlin & Pernilla Borgström

  2018/12/012022/11/30

  Projekt: Forskning

 32. HATCH: HATCH: Hantering av sårbarheter i värdekedjan

  Martin Höst & Martin Hell

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/302021/11/30

  Projekt: Forskning

 33. SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer

  Emelie Dahlström

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/302020/11/30

  Projekt: Övrigt

 34. Analysing large-scale microscopy datasets with AI-based approaches

  Sonja Aits, Kalle Åström, Sara Maad Sasane, Anders Heyden, Nikolay Oskolkov, Kaylene Simpson, Salma Kazemi Rashed, Jong Chan Lim & Carolina Wählby

  2018/11/28 → …

  Projekt: Forskning

 35. Erasmus+ Teaching Mobility - University of La Sapienza, Rome

  Niko Gentile & Fabio Bisegna

  2018/11/262018/11/30

  Projekt: Övrigt

 36. Structural properties of Speximo encapsulations and enclosed activities by X-ray scattering techniques (SAXS/WAXS)

  Tomás Plivelic & Malin Sjöö

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/262019/06/15

  Projekt: Forskning

 37. Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities

  Peter Persson, Peter D. Folkow, Anne Landin & Henrik Danielsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/192022/12/31

  Projekt: Forskning

 38. PC: Popular Culture Research Node

  Mikael Askander, Katarzyna Herd, Jakob Löfgren, Thomas Olsson, Heidrun Führer & Mats Arvidson

  2018/11/12 → …

  Projekt: Nätverk

 39. Innovation för minskad spridning av antimikrobiell resistens i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

  Charlotta Löfström, Jenny Schelin, Karin Bergström & Todd Johansson

  2018/11/052019/08/25

  Projekt: Forskning

 40. Building an Entrepreneurial ecosystem of innovation

  Bachir Brahim

  2018/11/012021/11/19

  Projekt: Avhandling

 41. CogPhi: Cognitive Philosophy Research Group (CogPhi)

  Andreas Stephens, Trond Arild Tjøstheim, Maximilian Roszko, Erik J Olsson, Andrey Anikin & Theoretical Philosophy, University of Zurich Arthur Schwaninger

  2018/11/01 → …

  Projekt: Nätverk

 42. GeoArchaeology: Geological and Archaeological Working Group for the development of imaging using synchrotrons and neutron sources.

  Björn Nilsson, Mikael Calner, Lovisa Dal, Nicolo Dell'Unto, Lucia Mancini, Franco Zanini, Federico Bernardino & Burkhard Schillinger

  2018/11/012020/10/31

  Projekt: Nätverk

 43. Integrerad produktion av pyrolysolja i befintliga kraftvärmeverk - en systemstudie

  Lovisa Björnsson, Malin Pettersson, Pål Börjesson, Peter Ottosson, Christer Gustavsson & Jörgen Samuelsson

  Swedish Energy Agency

  2018/11/012020/10/31

  Projekt: Forskning

 44. Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården

  Jakob Löndahl

  AFA Försäkring

  2018/11/012021/10/31

  Projekt: Forskning

 45. My-Relief

  Eva Ekvall Hansson, Agneta Malmgren Fänge & Caroline Larsson

  2018/11/012020/10/31

  Projekt: Forskning