Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusEj startat

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Department of Sociology, Lund University
  • Skåne University Hospital

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kristine Hagelsteen, 2018, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 97 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1)