Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Department of Sociology, Lund University
  • Skåne University Hospital
  • Prostatacancerförbundet
  • Patientförsäkringen LÖF

Participants

Relaterad forskningsoutput

Kristine Hagelsteen, 2018, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 97 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (2)