Recovery and Self-Management after Lung Transplantation

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Beskrivning

Syftet med SMATT-projektet (Self Management After Thoracic Transplantation) är att genomgripande kartlägga faktorer av betydelse för återhämtning, self-management och hälsorelaterad livskvalitet efter lungtransplantation.

Delstudie I och II: Att utveckla hypoteser om återhämtning efter lungtransplantation genom att studera vad som är centralt i återhämtningsprocessen efter thoraxtransplantation och hur organmottagarna bemästrar detta (Lundmark et al., 2016 samt Lundmark et al., 2016). Artiklarna är kvalitativa och baseras på data från intervjuer med personer ett år efter deras lungtransplantation.

Delstudie III: Att pröva nollhypotesen att det efter thoraxtransplantation saknas en relation mellan förekomst av symtom, symtombörda och postoperativ återhämtning(jmf. eng. recovery) i ett longitudinellt perspektiv. Denna studie baseras på data från en tvärsnittstudie som inkluderar patienter 1-5 år efter lungtransplantation.

Delstudie IV: Att pröva nollhypotesen att det saknas en relation mellan postoperativ återhämtning, symtom, psykiskt välbefinnande samt hälsorelaterad livskvalitet hos den lungtransplanterade patienten i ett longitudinellt perspektiv. Den longitudinella cohorten följer lungtransplanterade patienter före transplantation, 3 mån, 6 mån samt vid varje årskontroll i fem år.

Vi kommer att besvara frågeställningarna genom såväl vårdvetenskaplig grundforskning som genom tillämpad forskning med olika statistiska metoder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/09/012018/09/01

Participants