Att skilja intonation från ton

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Både yttrandeintonation och ordtoner uttrycks med samma medel, nämligen tonhöjdskillnader. Hur skiljer man dessa två åt i tonspråk,t.ex. kinesiska? Kammu, ett minoritetsspråk i Norra Laos, har dialekter utan ordtoner och dialekter som har utvecklat toner. Förekomsten/avsaknaden av ordtoner är det enda som skiljer dessa dialekter åt och gör Kammu till ett unikt prosodiskt språklaboratporium.

I alla språk används tonhöjdsskillnader (intonation) för att uttrycka vad som är viktigast för talaren (fokusering), för att visa hur talet
indelas i mindre enheter (frasering) och typen av yttrande (t.ex. frågeintonation). I språk som kinesiska används tonhöjdsskillnader (ordtoner) även för att skilja olika ord åt, vilket gör det svårare att använda intonationen för fokusering och frasering.
Ett omdiskuterat problem är därför hur man skiljer frasintonation och ordtoner åt i tonspråk. En jämförelse av olika språk med och utan toner försvåras av deras olika grammatiska strukturer. För att kunna skilja ordtoner och frasintonationen åt skall vi därför undersöka ett språk där en dialekt bara har frasintonation och en annan dialekt har både ordtoner och frasintonation utan några andra nämnvärda skillnader mellan dialekterna. Ett av de få språk i världen som uppfyller detta är kammu, ett minoritetsspråk i Laos. En undersökning av intonationen i detta språk bör därför ge viktiga bidrag till den allmänna teorin om intonation i språk av olika typ.

Språkmaterial har spelats in i Laos, Thailand och Vietnam.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012010/12/31

Participants