Sicilien – Siqiliya - Sikelö: bysantinskt, islamiskt och normandiskt samspel i södra Italien 800 till 1300.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet lyfter fram en historisk period som präglades av turbulent politisk och kulturell omvälvning på Sicilien genom arkeologiska lämningar. Från 800- till 1300-talet härskade omväxlande bysantinare, araber och normander på ön. Samtidigt lunkade livet vidare i byarna och i de enkla kvarteren i städerna. Befolkningen bestod av människor från dagens Italien, Tunisien, Grekland and Turkiet.

Syftet är att studera social och kulturell interaktion under bysantinskt och islamiskt herravälde på Sicilien, med särskild inriktning på kulturell hybriditet. Undersökningen kommer framför allt att bygga på arkeologi, som bebyggelsestruktur, ekonomi och vardagsliv. Men även skriftliga källor från arabiskt, judiskt och normandiskt håll kommer att utnyttjas.

Liksom i andra delar av Europa, där människor med skilda språk, ursprung och traditioner levde samman, ställde vardagen särskilda krav på individer och grupper för att livet skulle fungera. Stora geografiska skillnader präglade befolkningsmönstret. Befolkningen var också mycket blandad. Med utgångspunkt i olika keramiktraditioner på ön spåras socialt och kulturellt samspel mellan grupperna på vardaglig nivå.

Jag ämnar också studera interaktionen mellan Sicilien och omvärlden under den bysantinska och islamiska tiden. I första hand kommer spridningen av sicilianska mynt i Medelhavsområdet och cirkulationen av latinska och andra islamiska mynt på ön att studeras. Bruket av mynt anger kontaktytor och handelsnätverk, som har påverkat sociala förhållanden och kultur över religionsgränser. Men myntningen speglar också politiska ambitioner.

Sicilien är sammanflätad med skandinavisk historia, genom de nordbor som ingick i det bysantinska väringagardet. Vi har omnämnanden på runstenar från mitten av 1000-talet om att män från Södermanland och Uppland varit i Langbardaland.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Mats Roslund, Anders Andrén & Mohammad Fazlhashemi

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

2014/01/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)