Simuleringar av planet-formation: från dammpartiklar till planeter

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Astrofysik, Planetbildning
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/012022/08/31

Participants