Sjyst data!

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
 • Juridik och samhälle
 • Företagsekonomi
 • Datorsystem

Nyckelord

 • data, juridik, etik, affärsmässighet, GDPR, dataskydd, integritet, personlig integritet

Beskrivning

För att möta konkreta samhällsutmaningar såsom mänskliga rättigheter på internet, fria informationsflöden samt en konkurrenskraftig hållbar digital marknad behövs initiativ som syftar till att kombinera slutanvändares integritet på internet med affärsnytta. Projektet Sjyst data! svarar direkt på EU-kommissionens identifierade utmaningar om att tillgång till, kunskap kring, samt ansvarsfull användning av persondata, är avgörande för tillväxt och europeisk konkurrenskraft.

För att möta användarnas oro för integritetsintrång och stödja enskilda företag i hur insamling och användning av användardata kan hanteras när nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs 2018, är det nödvändigt utreda och etablera strategier som främjar tillit ur integritetssynpunkt utifrån juridiska, etiska och affärsmässiga krav, för att inte hela branschsegment ska förlora sin marknadsposition.

Projektet utreder förutsättningarna för affärsutveckling baserad på användardata (huvudmål) med följande lösningar (delmål):

1 Riktlinjer för kommersiell hantering och användning av användardata enligt GDPR, etiska principer och affärsmässiga krav
2 Sjyst datas internetpanel och piloter för mätningar av användargenererad trafikdata (relaterad till etik, integritet och affärsnytta) testas och utvecklas med partners och olika urval av svenska internetanvändare.
3 Underlag för utveckling av integritetscertifiering Sjyst data!
3 Nya eller förbättrade produkter och affärslösningar som bygger på i projektet framtagna och testade sätt att hantera och använda data

I steg 3 används resultaten för att uppnå projektets långsiktiga mål: integritetscertifieringen Sjyst data!
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012019/08/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • RISE Acreo AB (Projektpartner) (ansvarig)
 • Bumbee labs AB (Projektpartner)
 • Interactive Advertising Bureau Sverige (Projektpartner)
 • Kista Science City AB (Projektpartner)
 • Malmö University (Projektpartner)
 • Procera Networks AB (Projektpartner)
 • Södertörn University (Projektpartner)
 • TNS SIFO AB (Projektpartner)
 • TS Mediefakta AB (Projektpartner)
 • Öresundskraft AB (Projektpartner)

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jonas Ledendal, Stefan Larsson & Joakim Wernberg, 2018 maj 23, Norstedts Juridik AB. 324 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jonas Ledendal & Stefan Larsson, 2017 nov 7, Företagsverksamhet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (2)