Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap

Beskrivning

Detta projekt finansieras från AFA-försäkringar med cirka 4 miljoner kronor
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012020/12/31

Samarbetspartner

Participants