Samiska sociala rörelser - urfolksmobilisering kring renskötselns ekologiska förutsättningar under klimatnödläge

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Kort titelSamiska sociala rörelser
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/12/31

Participants