Snus & Ortopedi: Ett regionalt projekt om snus och ortopediska behandlingsresultat.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektets syfte är att undersöka sammanhang mellan snus (e-cigaretter och nikotinläkemedel) och behandling samt livskvalitet bland patienter på ortopedisk klinik i Kristianstad-Hässleholm. Alla patienter följs upp efter 1 och 6 månader.
Kort titelSnus & Ortopedi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/08/31

Samarbetspartner

Participants