Teknologiska förvandlingar - sociala förändringar. Hantverkets väsen i tid och rum

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi lever idag i en värld som präglas av snabba teknologiska förändringar. Men människans aktiva samspel med teknologin är inget nytt. Hur ska man förstå teknologiska förändringar i ett längre perspektiv? Genom att undersöka konkreta exempel på förändringar som har ägt rum hoppas vi att kunna finna de bakomliggande sociala faktorer som har lett fram till dem.

Projektet är ett nätverk med ett tjugotal forskare som studerar exempel på olika teknologiska förändringar. Tidsmässigt omfattar fallstudierna tiden från ca 7000 f.Kr. fram till idag. Geografiskt spänner de över Skandinavien, medelhavsområdet, Centraleuropa och Stilla Havet. Deltagande forskare representerar olika ämnen som till exempel arkeologi, historisk arkeologi, klassisk arkeologi och humanekologi. Några gemensamma teman är till exempel innovation och kreativitet, teknologiska val och kunskapsöverföring.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012016/06/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Deborah Olausson, 2013, Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. Bergerbrant, S. & Sabatini, S. (red.). Archaeopress, s. 447-456

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Deborah Olausson, 2012, Excavating the Mind. Cross-sections through culture, cognition and materiality. Johannsen, N., Jessen, M. & Juel Jensen, H. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 211-232

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lise Bender Jørgensen & Deborah Olausson, 2007, I: The European Archaeologist. Winter 2007-2008, 28, s. 25-25

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Visa alla (3)