Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur

Projekt: ForskningSamarbete med industri

AkronymELSA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012017/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Chalmers University of Technology
  • Research Institutes of Sweden (RISE)

Participants