Sophia Elisabet Brenner – författare och kulturpersonlighet under stormaktstiden

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Sophia Elisabet Brenner (1659-1730), Sveriges första kvinnliga poet, var mycket berömd i sin samtid som författare till tillfällesdikter, främst på svenska. Hon vann internationell ryktbarhet genom sin diktning på tyska, latin, italienska och franska och fick benämningen den tionde musan och den svenska Sappho. Projektet har syftat till att belysa hennes diktning och dess förutsättningar.

Sophia Elisabet Brenner var i sin samtid en hyllad författare och framträdande kulturpersonlighet. Ryktet om henne som lärd och språkkunnig kvinna spreds såväl genom hennes egna litterära insatser som genom medveten marknadsföring. Urban Hiärne påskyndade utgivning av hennes Poetiske dikter 1713 och lät dessutom trycka samlingen av de hyllningsdikter från när och fjärran som då kommit henne till del. Mågen Ludvig von Schantz ombesörjde den postuma utgivningen av hennes övriga dikter 1732 liksom de senare årens hyllningsdikter till henne. Hennes tillfällesdiktning är omfattande och avspeglar ett rikt kontaktnät, även internationellt.

Hon var gift med Elias Brenner (1647–1717), konstnär, fornforskare, numismatiker och assessor vid Antikvitetskollegiet, och deras hem kom att bli en mötesplats i Stockholms kulturliv. Själv verkar hon med stolthet ha uppfattat sig som yrkesförfattare. Hennes litterära verksamhet vittnar om viktiga och intressanta kontakter långt utanför Sveriges gränser. Vid det nya universitetet i Kiel återfinner vi flera i denna kulturkrets.

Projektet har syftat till en ge en mångfasetterad bild av Sophia Elisabet Brenner. Elisabet Göransson disputerade 2006 på en utgåva av hennes latinska brev till dansken Otto Sperling d y. Valborg Lindgärde har 2009 utgett hennes Poetiske dikter och 2013 utkommit med en omfattande kommentarvolym till denna utgåva. Själv håller jag f n på med en artikel om de inledande liminala dikterna till hennes Poetiske Dikter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1996/01/012017/12/31

Participants