Ljudexponering, ögonrörelser och kognitiv belastning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta är en undersökning av hur sinne och kognition påverkas av musik- och ljudstörningar och hur denna påverkan kan avläsas i ögonrörelser genom avancerad ögonrörelsemätningsutrustning i Humanistlaboratoriet i SOL-centrum i Lund. Projektet är en fortsättning av det projekt som beviljades stöd av Framtidsstiftelsen i juni 2007. Denna fortsättningstudie kommer explicit att i vetenskapligt kontrolle

Ljudmiljöcentrum vill med detta projekt öka kunskap som kan säkra både hörselhälsa och goda studieresultat för unga studerande idag. Centret vill också främja ett livslångt tillgodogörande av musik genom ta fram mer kunskap om hur kognition och inlärning påverkas av ljud och musik. Mycket missinformation florerar som t.ex. att det skulle vara mindre skadligt att utsättas för höga ljudnivåer om det är musik man tycker om! Musik- och underhållningsbransch värnar också om sina affärsintressen och stimulerar inte till någon reservation inför den ständiga musik och mediaexponeringen.

I en tid då ljudet får allt större plats i människan liv, blir allt viktigare del i design av maskiner, apparater och miljöer. Då den totala ljudexponeringen från underhållning och trafikbuller ständigt eskalerar, inte minst för unga människor idag, kommer mer och mer vetenskaplig täckning för observationer av hälsofaror med trafikbuller och höga ljudnivåer och stärker samband mellan ljud vi omger oss med, kognition och hälsa. Vi vill även genom projektet på okonventionellt, kreativt sätt flytta fram forskningens positioner genom att använda ögonrörelsemätning för att avläsa påverkan av ljud och musik.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants