Språklig progression i Sfi-utbildningen

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Sfi, Svenska som andraspråk, Läromedel

Beskrivning

I projektet undersökte jag ett antal sfi-läromedel utifrån två olika perspektiv. Det ena var hur lärandemålen i läromedlen följde processbarhetsteorins prediktioner om morfosyntaktisk utveckling och det andra hur processbarhetsstadierna speglades i den ökade svårighetsgraden i den textuella inputen. Resultaten visade en viss överensstämmelse med de naturliga inlärningsgångarna men också en variation mellan läromedlen som implicerar att begrepp som ”progression” definieras olika, vilket i sin tur kan påverka inlärningen för eleverna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/08/152016/06/10

Participants

Relaterad forskningsoutput

Anna Flyman Mattsson, 2017, Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Kindenberg, B. (red.). Stockholm: Liber, s. 67-79 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Anna Flyman Mattsson, 2013, ASLA:s skriftserie 24. Rosén, C., Simfors, P. & Sundberg, A-K. (red.). ASLA, s. 151-160 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (2)