Heliga Birgitta och eftervärlden - hennes biktfader biskopen Alfonsos av Jaén roll som förvaltare och spridare av hennes andliga arv.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Heliga Birgitta (d. 1373) anförtrodde sitt andliga arv åt sin biktfader, biskopen Alfonso av Jaén. Detta var ämnet för min doktorsavhandling (nyligen har f ö nämnde Alfonso ägnats en fyllig bok av den spanske forskaren Juan Moreno Uclés, Jaén 2013). Forskningen kring Birgitta och orden har blivit mycket omfattande och jag har funnit det behövs en handbok (Companion) för Birgittaforskningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1989/01/012015/12/31

Participants