Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Beskrivning

Hur påverkade statsbyggnad det internationella systemet under och efter 1800-talet? Tre forskningsfrågor står i fokus för detta 6-åriga forskningsprogram:

(1) Hur såg samspelet ut mellan framväxten av statens interna och externa suveränitet, uppbörd, professionella byråkrati och infrastrukturell kapacitet? Vilka aktörer och organiserade intressen understödde respektive motarbetade denna process?

(2) Hur påverkades statens framväxt i dessa dimensioner av geopolitisk konkurrens och krigföring samt spridningen av nya politiska teknologier?

(3) Vad blev konsekvenserna för det internationella politiska systemet, ifråga om vilken typ av stat som blev dominerande och vilka som erkändes som medlemmar av det?
Kort titelSTANCE
AkronymSTANCE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Sara Kalm, 2021 jan, s. 1-23, 23 s. (STANCE Working Paper Series; vol. 2020-2021, nr. 8).

Forskningsoutput: Working paper

Agnes Cornell & Ted Svensson, 2020 dec, s. 1-35, 35 s. (STANCE Working Paper Series; vol. 2020-2021, nr. 6).

Forskningsoutput: Working paper

Agustín Goenaga & Oriol Sabaté Domingo, 2020 dec, Department of Political Science, Lund University, s. 1-36, 36 s. (STANCE Working Papers Series; vol. 2020-2021, nr. 5).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (45)