Stentransport och arbetsdelning i Skåne under tidig medeltid

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att tidfästa och kvantifiera de stentransporter som skedde till kyrkobyggen 1000-1250. Detta möjliggör en beräkning av behoven av arbetskraft och transportkapasitet.Entreprenörerna för dessa megaprojekt syns i den blivande frälseklassen som ägare till råvarutillgångar och transiteringsplatser. Ett stort utrymme ges åt möjligheten att det varit en stor grupp ofri arbetskraft.

Under 60 år, fram till 1145, transporterades cirka 65000 ton sandsten 35 km från Hallaröd/Munkarp norr om Ringsjön till Lund och domkyrkebygget. Redan tidigare hade sten från Stora Köpinge och Helsingborg transporterats till ett kyrkobygge som finns åtkomligt under domkyrkans golv. Under de 60 åren fick minst 10 vagnar varje dag komma med sin last. Färden tog fyra dagar fram och tillbaks och krävde åöverfarter, säkra vägar,oxar, vagnar, övernattningsmöjligheter mm. Entreprenören för arbetet måste haft ett kontaktnät med stor kunskap i entreprenadens olika delar. Som möjlig entreprenör finner man Hvidegruppen som markerat sitt revir såväl i stenbrottsområdet med en huvudgårdsdomän som vid det möjliga övernattningsstället i Näs /Trollenäs med en Finjamålad kyrka/ kapell.

Ett större arbete har gjorts kring arbetskraften som uppgått till åtskilliga hundra eller flera tusen. Redan på 700-talet finner vi slavar i Skåne. Slavhandel var utbredd och accepterad på alla nivåer fram till 1200-talets början och i arbetsorganisationen finner man förändringar mot en lönearbetande grupp vid denna tid. Då slaveriet upphör finner vi troligen dessa frisläppta arbetsträlar som kronoskattande bönder i norra Skåne och södra Småland.

Den bibliska likheten med Salomos tempelbygge och dess bibliska beskrivning av stenbrotten kan ha initierat en pilgrimsled från Lunds St. Olofkyrka via ett antal kapell (Örtofta, Trollenäs) upp till Olofskyrkan i Hallaröd intill stenbrotten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012017/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Anders Ödman, 2013, Berättelser från markerna: en antologi om järn, skog och kulturarv. Pettersson-Jensen, I-M., Berg Nilsson, L. & Karlsson, C. (red.). Bergslagens medeltidsmuseum, Norbergs Kommun, s. 145-156

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anders Ödman, 2013, Höörs församling.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Anders Ödman, 2012, Föreningen industrihistoria i Skåne.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (3)