En uppväxt med missbruk påverkar det egna föräldraskapet

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Beskrivning

Detta doktorandprojekt har en kvantitativ och kvalitativ design och undersöker om en uppväxt med missbrukande föräldrar har en negativ inverkan på det egna föräldraskapet. Resultaten visade att kvinnor som vuxit upp med missbrukande föräldrar hade högre förekomst av ADHD- och depressionssymtom och oftare eget tidigare missbruk än kvinnor som inte vuxit upp med missbruk. I djupintervjuer beskrevs en hög förekomst av känslomässig misshandel och vanvård och ett bristande stöd från samhället. Det egna föräldraskapet beskrevs som präglat av hög stress, skuld, svårhanterade känslor och svårighet att vara separerad från barnet. Detta är alla faktorer som riskerar att negativt påverka eget föräldraskap. För att förebygga de transgenerationella effekterna av missbruk är det viktigt att erbjuda dessa sårbara föräldrar riktad behandling och stöd inom primärvård och spädbarnspsykiatrin.


StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/02/072018/09/17

Participants