Strukturerad uppföljning för stroke i Malmö

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Forskningsområden

Nyckelord

  • Stroke, follow-up

Beskrivning

Systematiskt införande av en uppföljningsmodell för stroke som riktar sig till patienter med akut ischemisk stroke eller intracerebral blödning som skrivs ut direkt till hemmet. Patienterna följs upp vid 3 månader efter insjuknandet med PostStroke Checklist som gjord för att identifiera strokerelaterade hälsoproblem i den post-akuta fasen.
Kort titelPost-doc
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/02/012020/09/01

Participants