Hållbar hantering av urbana översvämningar

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Samarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Vattenteknik
 • Arkitekturteknik
 • Naturgeografi
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik
 • Nationalekonomi

Beskrivning

Våra städer svämmar över allt oftare. Forskningsprojektet SUrF vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassorna så att skadorna minimeras. Finansiären Formas har tillsammans med fem medfinansiärer satsat 20 miljoner kronor i projektet som samlar forskare från flera discipliner.

Våra samhällen är inte planerade för att klara extrema skyfall. Idag är det oklart vilka samhällsorgan som har ansvar för att minimera skaderisken. Detta, och andra aspekter av problematiken, vill vi studera närmare. I första hand kommer projektet inte att resultera i handfasta byggråd (sådan forskning görs också vid avdelningarna) utan inta ett fågelperspektiv för att se hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera problemet.

Det här problemet går på tvärs i hela samhället. Situationen leder till att enheter, myndigheter och personer som tidigare inte varit så aktiva i dessa frågor, nu måste samarbeta. Hur det ska gå till är inte givet. Tendenser i hur vi vill planera våra städer är idag motstridiga, något som forskarna tänker belysa. Ett exempel är förtätning kontra ”blågröna” städer. Genom att bygga mer i befintliga områden, minskar man oftast utrymmet för ytor där vatten kan infiltrera eller magasineras.

Andra områden som vi studerar gäller
· hur översvämningar i stadsmiljö kan modelleras på bra sätt,
· hur man kan utnyttja den potentiellt mångsidiga nyttan av s.k. blågröna läsningar,
· hur samarbetet mellan tjänstemän och organisationer fungerar i verkligheten i förhållande till planer.
Kort titelSUrF
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/10/012018/09/30

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (ansvarig)
 • Malmö University (Medsökande)
 • Sweden Water Research AB
 • Region Skåne
 • Höje å vattenråd
 • Länsförsäkringar Skåne
 • Göteborgs stad

Participants

Relaterad forskningsoutput

Johanna Sörensen, 2019 jun 13, s. 40-41. 2 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Salar Haghighatafshar, Mikael Yamanee-Nolin & Magnus Larson, 2019 apr 19, I : Journal of Environmental Management. 240, 15 June 2019, s. 527-536 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Sörensen, 2019 mar 22, I : Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research. 74, 4, s. 207-220 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)

Johanna Sörensen (Mottagare), 2018 mar 14

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Visa alla (1)