Hållbar välfärd och eko-social politik

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Beskrivning

The main goal of my guest professorship at the School of Social and Political Science at the University of Edinburgh is the further development of a theory of sustainable welfare as well as a better understanding of resuliting policy implications.
StatusEj startat

Participants