Svea kolonial. Diskurser kring svensk peacekeeping under kalla kriget.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet undersöker svenska diskurser kring peacekeeping under efterkrigstiden, främst kalla kriget. Intresset rör hur de fredsbevarande operationerna uppfattas i relation till frågor kring kolonialism, rasism och nationalism men också modernitet och mänskliga rättigheter. Forskningen ingår i ett nätverksprojekt om svenska fredsbevarande insatser vid freds- och konfliktvetenskap, LU.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants